Ajanović nakon presude policajcima MUP-a TK: Nisu uzimali mito nego upozoravali građane da ne čine prekršaj

Općinski sud u Tuzli donio je osuđujuću presudu u krivičnom postupku protiv Enisa Tučića i Slađana Iličića.

Policajci MUP-a TK, Policijske stanice Centar Tuzla, su osuđeni na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci.

Bačena ljaga na MUP TK: Osuđeni policajci Enis Tučić i Slađan Iličić zbog primanja mita

Prema presudi, njih dvojica su uzimali novac kako ne bi izdavali prekršajne naloge, odnosno, postupali suprotno nalozima i instrukcijama o postupanju policijskih službenika u oblasti bezbijednosti saobraćaja i počinili produžena krivična djela – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, Primanje dara ili drugih oblika koristi i Krivotvorenje službene isprave.

Osim zatvorske kazne, izrečena im je i sigurnosna mjera – zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti službene osobe – policijskih službenika u MUP TK-a, kao i svim drugim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini u trajanju od 5 (pet) godina.

Mirnes Ajanović, advokat po službenoj dužnosti policajca Slađana Iličića kaže da nije dokazano da su policajci uzimali mito, nego su samo upozoravali građane da ne čine prekršaj.

Oni će se žaliti, kako kaže, na ovu drakonsku presudu.

“Žalba će sadržavati činjenice da u toku postupka nije dokazano da je optuženi Slađan Iličić tražio ili uzimao novac kako ne bi kažnjavao počinioce saobraćajnih prekršaja koji su nakon izmjene saobraćajnog režima kružnim tokom počinili prekršaj vozeći na prethodni način i bez ugrožavanja saobraćaja, niti da je izvršio bilo kakvo krivično djelo.

U toku sudskog postupka brojni građani, uključujući i policijskog službenika kao i sudskog vještaka saobraćajne struke, svjedočili su da je postojala policijska praksa izricanja upozorenja umjesto izdavanja prekršajnog naloga u slučaju izvršenja prekršaja bez ugrožavanja saobraćaja a posebno u slučajevima izmjene saobraćajnog režima, te da je takva praksa u prevenciji prekršaja bila efikasnija od izdavanja prekršajnog naloga sa kaznom od 40 KM, odnosno od 20 KM ako se plati u roku od osam dana.

Ovu autonomiju u odlučivanju policijski službenici imaju ne samo po običajnom pravu koje je takođe izvor propisa nego i na osnovu člana 9. stav 1. Zakona o policijskim službenicima TK koji propisuje da – policijski službenik primjenjuje policijska ovlaštenja prema vlastitoj odluci u skladu sa zakonom.

Interes države da naplati svaki prekršaj izdavanjem prekršajnog naloga protivan je navedenim pravima policajaca ali i bezbjednosti u saobraćaju, jer se prema provedenom svjedočenju u toku sudskog postupka pokazalo da je za brojne građane izricanje opomene umjesto kazne djelovao moralno pozitivnije da ubuduće ne čine prekršaje.

Jasno je da država treba djelovati u svim slučajevima dokazane korupcije i kriminala ali je nedopustivo da se drakonskim kaznama kažnjavaju policajci za djelo koje nije krivično djelo i koje se i da je izvršeno ima smatrati beznačajnim djelom shodno odredbi člana 25. Krivičnog zakona FBiH, posebno u okolnostima kada je odbrana dostavila dokaze da su nadređeni policijski rukovodioci na izdate prekršajne naloge pisanim aktima nalagali policajcu Slađanu Iličiću da poništi prekršajne naloge za određena lica, kaže avdokat Mirnes Ajanović.