Al Shiddi planira graditi luksuzni resort u Ulcinju

U Ulcinju bi mogla biti realizovana još jedna investicija u oblasti turizma, s obzirom na to da je Al Shiddi Group iz Saudijske Arabije zainteresovana je za izgradnju ekskluzivnog turističkog rizorta na dijelu Rta Mavrijan u Ulcinju, piše eKapija.

Zato je Vlada na telefonskoj sjednici usvojila predlog Memoranduma o razumijevanju koji će potpisati Vlada, Opština Ulcinj i investitor, odnosno kompanija Al Shiddi Group.

Kako stoji u predlogu memoranduma, Al Shiddi ima za cilj da obezbijedi znanje i identifikuje i obezbijedi finansiranje za razvoj i izgradnju ekskluzivnog turističkog rizorta na dijelu područja Rt Mavrijan.

– Al Shiddi će posebno nastojati da blisko sarađuje sa Vladom, resornim ministarstvima i Opštinom Ulcinj u cilju uspješne realizacije inicijative izgradnje ekskluzivnog turističkog kompleksa. Takođe, kompanija će nastojati da omogući povezivanje ključnih činilaca neophodnih za realizaciju inicijative – navodi se u dokumentu.

Takođe, investitor će Vladi, odnosno obrađivaču prostorno-planske dokumentacije dostaviti inicijativu sa očekivanim urbanističkim parametrima, namjenom površina i drugim elementima za potrebe prostorno-planskog dokumenta od značaja za razvoj projekta.

Dužnost investitora je i da obezbijedi finansijski okvir, uz garancije, koji će biti na raspolaganju Vladi za realizaciju inicijative.

Vlada se memorandumom obavezuje da će, u okviru svojih nadležnosti, nastojati da učestvuje na operativnism sastancima između investitora i Opštine Ulcinj, zatim da promoviše značaj unapređenja turističke ponude sa posebnim akcentom na pozicioniranje Crne Gore kao luksuzne turističke destinacije, ali i da posreduje u postupku ostvarivanja potrebnih kontakata sa predstavnicima institucija na lokalnom i državnom nivou, te omogući stvaranje administrativnih preduslova za realizaciju projekta.

Opština Ulcinj će, shodno najboljim naporima, obezbijediti neophodnu administrativnu i prostornu podršku za realizaciju predmetne investicije.

Strane su saglasne da će se koordinacija aktivnosti sprovoditi preko Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore i kancelarije Al Shiddi.

Podsjetimo da Al Shiddi stoji iza najvećeg tržnog centra u Sarajevu – Sarajevo City Centera.