Bečarević: Marjanović je mentor i vlasnik iz sjene Sarajevogas: Dobit kompanije ste smanjili sa 1,2 mil. KM na 70.000 KM

Bečarević sumnja da se namješta pozicija direktora Sarajevogasa, optužio Marjanovića da je zaposlio četiri radnika. NO Sarajevogasa najavljuje krivičnu prijavu protiv ministra Bečarevića. Bečarević prijavio Sarajevogas Uredu za borbu protiv korupcije: Je li Marjanović dostavio ime direktora?

Zahvaljujem na odgovoru koji ste uputili javno kako sam isti i tražio. Nadam se da ste primjerak dostavili Uredu za korupciju KS? Također se nadam da će te krivičnu prijavu protiv ovog ministra dostaviti u što kraćem roku u kantonalno tužilaštvo.

Zašto sam tražio javni odgovor?

Kako sam dio vas upoznao preko Damira Marjanovića ( predsjedavajućeg Skupštine Sarajevogasa) u prostorijama ministarstva bio sam ubijeđen da ćete u svom odgovoru stati u zaštitu gospodina Damira Marjanovića, mentora i vlasnika iz sjene Sarajevogasa. Dostavljeni dopis dovoljno govori o vašoj potrebi za zaštitu g. Marjanovića, a ne o suštini mojih pitanja i stoga da upoznam Ured za korupciju i javnost o sljedećem:

U svom odgovoru navodite: “Direktor preduzeća prije svega treba da je menadžer sa širinom i vizijom upravljanja preduzećem, da zna raditi s ljudima.”

Ovdje se radi o najznaćajnijoj energetskoj kompaniji u KS, a ne o kompaniji kojom treba upravljati psiholog ili psihijatar ili pedagog zbog slomljenih i narušenih odnosa među ljudima.

Na vaše direktno pitanje, a kao što je sa tim upoznata i javnost KS, Ja, Almir Bečarević, sam ministar cijelog resora i ministar Sarajevogasa. Vlada KS može to potvrditi, a na web stranici vlade imate gotovo sve aktivnosti mene kao ministra kao i dnevne redove vlade KS, na kojima nije bilo sjednice, a da na istoj nisam predložio bar jednu tačku dnevnog reda. Najznačajnija je pokretanje procedure za formiranje energetskog haba putem kojeg će Sarajevogas manje isporučivati ruskog gasa prema Toplanama Sarajevo.

Razlog zbog kojeg se bavim preduzećem Sarajevogas, je taj što ste uspjeli da po zvaničnom bilansu uspjeha smanjite dobit ove kompanije sa 1,2 mil. KM na 70.000 KM. Nekad je dobit Sarajevogasa bila i 2,0 mil. KM.

Sto se tiče zdravstvenog stanja direktora nisam znao da se bavite i analizom medicinske dokumentacije, te stoga razumijem da sada želite da spojite psihologiju i opću medicinu u Sarajevogasu.

Za vašu informaciju, a i za informaciju javnosti dogovorna ostavka u ovoj političkoj korupciji je da aktuelni direktor g. Baković nakon ostavke bude pripravan za poziciju izvršnog direktora BH-Gasa, a u kojem bi direktor trebao biti g. Vjekoslav Bevanda. Pratit cemo put g. Bakovića da li će isti popravljati svoje zdravstveno stanje (ovu temu ste vi otvorili) ili ići na novu funkciju.

Idemo dalje, kažete da ste vodili računa o kompetencijama novog V.D. Direktora, a ne kažete ko vam je to ime dostavio. Moje pitanje je upravo to bilo i ja nemam problem sa protokolom jer sam upravo ukazao na to da nisam konsultovan, niti vlada KS, o tim kompetencijama, već jedan od dva poslanika g. Marjanović ili g. Lemezan. Možda vaš kandidat ima 8 godina u struci, ali u struci koja je povezana sa Terapijskom zajednicom Kampus i moram provjeriti da li je ista bar koristila prirodni gas, kako bih našao poveznicu sa osnovnom djelatnošću Sarajevogasa.

Tačno je da sam poništio 31 saglasnost za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme i  koja se nisu realizovala u posljednjih godinu dana. Razlog za poništenje je navod direktora da nije obezbjedio finansijska sredstva za ove prijeme u radni odnos.

O finansijskom utjecaju ovih prijema analizirajte sa aspekta dobiti i troška od milion KM. Postavljeni ste da nadzirete rad preduzeća, a ne da kukate o prijemima zaposlenika koji svakako završe na Facebook grupi “Raja sa biroa”.

Ovaj ministar nije ništa reducirao po pitanju prijema radnika već je to g. Marjanovic izdiktirao i zahtjevan iz razloga što mu “gori” u Sarajevogasu, a gorilo mu je npr. mjesto  administratora u Sarajevogasu.

NO Sarajevogasa je priopćio javnosti da sam desetkovao Sarajevogas u kadrovskom smislu što moram priznati da je uspjeh, a NO je uspio od desetina odobrenja za zapošljavanje zaposliti radnika na poziciju novinara,  inače prijatelja g. Marjanovica. Sada Sarajevogas ima službu (brojno stanje) informisanja koju ni predsjednik države nema.

Sada bih želio, da zaključim ovu raspravu putem medija i da se svi preselimo u Ured za korupciju pa da tamo analiziramo ko je dostavio ime za V.D. Direktora, ko je obavio razgovor sa kandidatom i na čiji nagovor, kako se to dijele direktorska mjesta u “tranziciji” vlasti, kako g. Marjanović u ime Sarajevogasa određuje koja su to prioritetna mjesta za zapošljavanje? Također da svi dostavite listinge mobitela, da vidimo i utvrdimo da li ste u kontaktu sa zastupnikom Marjanovićem kao neformalnim vlasnikom Sarajevogasa. Niti na jedno moje pitanje nije jasno odgovoreno, a moj modus operandi je prijaviti političku korupciju u kojoj učestvujete, dragi moji, zimzeleni, članovi NO.

S poštovanjem,

Ministar

Almir Bečarević