Benjamina Karić uputila 16 zahtjeva vlasti nakon likvidacije Nizame Hećimović

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić oglasila se na Facebooku i objavila 16 zahtjeva za rješavanje slučaja likvidacije Nizame Hećimović, te za bolju zaštitu žena u budućnosti u Bosni i Hercegovini.

Objavu Benjamine Karić prenosimo u cijelosti:

“1. Zahtijevamo hitno utvrđivanje odgovornosti policijskih službenika i nosilaca pravosudnih funkcija, kao i adekvatno sankcionisanje u smislu eventualno utvrđenih propusta i krivične odgovornosti navedenih lica, te izvještavanje javnosti o poduzetim radnjama i postignutim rezultatima.

2. Pozivamo nadležne subjekte da povećaju kapacitete sigurnih kuća za žrtve nasilja/korisnika sigurnih kuća i izgrade nove tamo gdje ih nema. U sigurnim kućama pored fizičke zaštite osigurati psihološku podršku, pravnu pomoć, zbrinjavanje obrazovnog procesa djeteta. Gradačac nema sigurnu kuću.

3. Institucionalna podrška kroz sistem socijalne zaštite. Pružanje adekvatne zaštite i podrške žrtvama nasilja nad ženama. Sistem zaštite žrtava mora biti uvezan sa nadležnim organima.

4. Istovremeno tražimo od zakonodavnih organa da promptno donesu propise kojim će se efikasno kontrolisati objave sadržaja koji promoviraju ili podstiču nasilje.

5. Pozivamo i ohrabrujemo žrtve nasilja, kao i sve druge koji raspolažu informacijama o nasilju da budu odgovorni i odmah izvrše prijavljivanje nasilja kako bi se na taj način spriječila eskalacija sa tragičnim ishodima.

6. Pozivamo nadležne vlade, ministarstva i druge relevantne subjekte da osiguraju efikasnu zaštitu žrtava nasilja, u smislu interventnog djelovanja po podnesenim prijavama, kao i zaštitu prijavitelja nasilja.

7. Pozivamo nadležne vlade, ministarstva i druge relevantne subjekte da izvršioce teških krivičnih djela stave pod poseban efikasan i redovan nadzor policijskih organa, i to i nakon odsluženja dosuđene kazne, kao i da se zakonom definiše odgovornost policijskih službenika u slučaju propuštanja službene radnje.

8. Pozivamo na saradnju sa policijskim organima, te nadležne da organizuju posebne treninge za policijske agencije i službenike o načinu pristupa žrtvama rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici.

9. Tražimo drastično strožiji pristup u slučaju ponavljanja ili eskalacije nasilja.
Tražimo intenzivan rad na pravovremenoj procjeni rizika, te pozivanje na odgovornost i sankcionisanje policijskih službenika u slučaju neadekvatnog reagovanja na slučaj nasilja

10. Femicid definisati kao posebno krivično djelo. Pravni akti BiH moraju prepoznavati i jasno definisati FEMICID. Pristupati femicidu kao posebnom obliku ubistva (Izmjene i dopune krivičnog zakona i drugih pravnih akata).

Integrisati prepoznavanje femicida kao posebnog zločina u sudskim praksama u BiH. Rigoroznije procesuiranje slučajeva nasilja nad ženama. Pooštravanje sankcija za krivična djela rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i femicida na što dugoročnije zatvorske kazne.

11. Apelujemo na obrazovne i vjerske ustanove da preuzmu svoj dio odgovornosti i posebnu pažnju posvete edukaciji mladih u smislu promocije nenasilja u porodici i zajednici.

12. Pozivamo nadležne organe da hitno poduzmu aktivnost u cilju proširenja zatvorskih kapaciteta, a sve u cilju da bi svi izvršioci krivičnih djela, odmah po izricanju osuđujuće zatvorske kazne, mogli stupiti na izdržavanje. (nerijetko izvršioci krivičnih djela uslijed nedostatka zatvorskih kapaciteta, zatvorske kazne odsluže tek protekom određenog vremena ili ne odsluže).

13. Apelujemo na nadležne subjekte da efikasno prate i reaguju na medijsko izvještavanje koje podstiče i promiviše nasilje i izvršioce krivičnih djela.

Također, nadležni organi trebaju istražiti i sankcionisati širenje i podržavanje nasilnog sadržaja na društvenim mrežama. Tražimo reakciju i djelovanje Vijeća za štampu BiH u slučajevima neadekvatnog medijskog izvještavanja o nasilju nad ženama, koje dehumanizira žene.

14. Tražimo javne kampanje prevencije rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i femicida, korektno i profesionalno medijsko izvještavanje o slučajevima nasilja nad ženama i femicida.

15. Tražimo sprovođenje Međunarodnopravnih obaveza u smislu sveobuhvatne implementacije i poduzimanja mjera iz Istanbulske konvencije i Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

16. Konstatujemo da je ovakvo stanje rezultat zanemarivanja žrtava nasilja i zapuštenosti ove problematike koja traje decenijama. Ovo je posljedni trenutak da se donesu adekvatne mjere. Svi oni koji su odgovorni, a tolerišu ovakvo stanje postaju saučesnici u vršenju nasilja.

GLAVNI CILJ CJELOKUPNOG DRUŠTVA MORA BITI USPOSTAVLJANJE NULTE TOLERANCIJE NA NASILJE.”