Bolnica Gradiška bez odobrenja Vlade zaposlila 27 radnika

Bolnica Gradiška našla se pod oštrim svjetlom revizora, koji su otkrili niz ozbiljnih nepravilnosti u njenom radu. Zapošljavanje bez odobrenja Vlade RS, nezakonito obračunavanje minulog rada i naknada za prekovremeni rad, te kršenje Zakona o javnim nabavkama samo su neke od zamjerki koje su se našle u izvještaju revizora.

Prema dokumentu, bolnica je zaposlila 27 osoba na neodređeno vrijeme bez saglasnosti Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, što je suprotno Zaključku Vlade RS iz 2015. godine. Takođe, zaključeni su i ugovori o djelu s 20 osoba za poslove dežurnog ljekara, iako to nije u skladu s važećim Zakonom o radu.

Revizori su takođe primijetili da su rukovodiocima obračunate povećane plate na osnovu njihove osnovne plate, umjesto na prosjek njihovih organizacionih jedinica, što je u suprotnosti sa Zakonom o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva RS.

Drugi problem koji su revizori identifikovali bio je vezan za službene putovanja. Akontacije za putovanja u inostranstvo isplaćivane su na osnovu naloga, ali bez odgovarajućih rješenja o odobrenju službenih putovanja, dok su nalozi za službena putovanja bili neadekvatno popunjeni. Osim toga, troškovi upotrebe privatnog vozila u službene svrhe nisu bili adekvatno dokumentovani.

Revizori su takođe otkrili nepravilnosti u sprovođenju javnih nabavki. Nabavka kiseonika u vrijednosti od 213.627 KM izvršena je bez sprovođenja postupka javne nabavke i zaključenog ugovora o javnoj nabavci.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS je reagovalo na izvještaj revizora, najavljujući stroge mjere i hitne promjene kako bi se ispravile nepravilnosti. “Ovo je neoprostivo i nećemo dozvoliti da se takve greške ponove. Svi odgovorni će biti pozvani na odgovornost”, izjavio je portparol Ministarstva.