Delegati Doma naroda PFBiH o izmjenama zakona o trezoru i setu energetskih zakona

Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine trebali bi, na današnjoj sjednici u Sarajevu, po skraćenom postupku razmatrati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u FBiH.

Taj prijedlog zakona, čiji je predlagač Vlada Federacije BiH, Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio je na svojoj sjednici 25. jula. Razlozi za donošenje izmjena i dopuna Zakona o trezoru u FBiH jesu harmonizacija sa Zakonom o budžetima u FBiH i Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH.

Predviđeno je i razmatranje prijedloga rebalansa ovogodišnjeg budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, međutim postoji mogućnost da ova tačka bude skinuta s dnevnog reda s obzirom na to da ga je Vlada FBiH na sjednici Predstavničkog doma 25. jula povukla radi dorade.

Delegati bi se trebali izjasniti i o Prijedlogu zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je 25. jula usvojio Predstavnički dom PFBiH. Radi o jednom od najvažnijih zakona koji, kako je tada obrazloženo, treba nakon 28 godina vratiti ponos i dostojanstvo civilnim žrtvama rata.

Predviđeno je i razmatranje Dokumenta okvirnog budžeta FBiH za period 2024. – 2026. godina, te seta energetskih zakona koje je Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio na sjednici 6. jula.

Riječ je o Prijedlogu zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti, Prijedlogu zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Patria