Dobra ideja? Prištinski univerzitet zabranio profesorima da predaju i na privatnim koledžima

Upravni savet Prištinskog univerziteta “Hasan Prishtina” odlučio je da zabrani profesorima, koji su pod okriljem tog javnog univerziteta, da predaju i na privatnim koledžima.

Odlukom Upravnog saveta PU-a zabranjuje se i pružanje podrške u bilo kom obliku privatnim institucijama visokog obrazovanja u procesu programske i institucionalne akreditacije.

– Nije dozvoljeno angažovanje akademskog osoblja na koledžima, privatnim institucijama visokog obrazovanja, uključujući izjašnjavanje u Kosovskoj agenciji za akreditaciju, kao akademsko osoblje privatne institucije visokog obrazovanja ili pružanje podrške u bilo kom obliku koledžu/privatnoj instituciji visokog obrazovanja u procesu programske i institucionalne akreditacije – navodi se u odluci.

Prema podacima obrazovanja za školsku 2022/2023. koje je objavila Agencija za statistiku Kosova, Prištinski univerzitet je jedan od devet javnih univerziteta na Kosovu, dok je od Ministarstva obrazovanja akreditovano i 14 privatnih koledža.

Na privatnim koledžima na Kosovu predaje 1.664 redovnog i 543 angažovanog akademskog osoblja.

Tokom 2022/2023. akademske godine na javnim univerzitetima je studiralo ukupno 40.996 studenata, dok je na privatnim koledžima studiralo 30.952 studenata.