Eurozona zabiježila pad maloprodaje u junu

Maloprodaja u eurozoni smanjena je u junu za 0,3 posto u odnosu na prethodni mjesec, javlja Anadolu.

Evropski statistički ured (Eurostat) objavio je podatke o maloprodaji za Evropsku uniju (EU) i eurozonu za mjesec juni.

Maloprodaja u EU je u junu smanjena za 0,2 posto u odnosu na prethodni mjesec i za 1,6 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Maloprodaja u eurozoni je u junu u odnosu na maj smanjena za 0,3 posto, a u odnosu na isti period prethodne godine za 1,4 posto.

Među zemljama EU, najveći pad maloprodaje u junu u odnosu na prethodni mjesec zabilježen je u Sloveniji sa 2,6 posto, Rumuniji sa 1,9 posto i Portugalu sa 1,6 posto.