Firma Trgotank utajila porez. Sud: Platit će 2,5 miliona KM

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine jučer je donijelo drugostepenu presudu u predmetu Trgotank d.o.o. Fojnica, kojom je ova firma proglašena odgovornom za poreznu utaju ili prevaru.

Sud je optuženoj pravnoj osobi, na osnovu zakonskih propisa, izrekao novčanu kaznu u iznosu od 2.500.000 KM, koju je ova firma dužna platiti u roku od tri mjeseca od dana pravomoćnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate, saopćeno je iz Suda.

“Optužena pravna osoba Trgotank d.o.o. Fojnica oglašena je odgovornom što je kao pravna osoba raspolagala protivpravno ostvarenom imovinskom koristi u iznosu od 673.827,87 KM. Tu korist su u ime, za račun i u korist iste ostvarili pravomoćno osuđeni Miroslav Vrljičak, u svojstvu direktora – odgovorne osobe u pravnoj osobi i pravomoćno osuđeni Vjekoslav Bošnjak, u svojstvu opunomoćene osobe pravnog lica u svim pravnim poslovima, umanjenom za zbirni iznos od 205.470,15 KM, što predstavlja iznos neosnovano prikazanog, obračunatog i ostvarenog odbitnog ulaznog PDV-a, po osnovu fiktivnih nabavki. Ove radnje i pripadajući zbirni iznos su predstavljale predmet odlučivanja u prekršajnom postupku pred drugim sudom u kojem je doneseno rješenje i koje radnje stoga predstavljaju presuđenu stvar, pa je optužena pravna osoba u konačnici raspolagala iznosom od 468.357,72 KM protivpravne imovinske koristi”, navodi se u saopćenju Suda BiH.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba trećestepenom vijeću Apelacionog odjeljenja u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude.