Kako saznajemo iz Vlade Federacije BiH, Federalno ministarstvo finansija ove sedmice je, u skladu s Odlukom Vlade FBiH o raspodjeli novca kantonima, uputilo naloge prema bankama za uplatu novca kantonima iz budžeta Federacije BiH za 2023. godinu.

Riječ je o finansijskoj pomoći Vlade Federacije BiH budžetima kantona za provođenje strukturalnih reformi i finansiranje / sufinansiranje infrastrukturnih projekata od značaja za Federaciju BiH u omjeru 50 posto naprema 50 posto.

Naime, Odluka Federalne vlade o raspodjeli novca Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni donesena je 19. maja ove godine, a ugovore su naknadno potpisali predstavnici kantonalnih vlada i zamjenik premijera i ministar finansija FBiH Toni Kraljević.

Kriteriji za raspodjelu 200 miliona KM su broj stanovnika prema popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine, uz primjenu pondera dva za Posavski i Bosansko-podrinjski kanton. U skladu s Odlukom Vlade FBiH, od ukupnog iznosa, raspoređeno je Unsko-sanskom kantonu 23.903.093 KM, Posavskom 7.601.971 KM, Tuzlanskom 38.928.152 KM, Zeničko-dobojskom 31.878.226 KM, Bosansko-podrinjskom 4.152.192 KM, Srednjobosanskom 22.278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskom 19.419.727 KM, Zapadnohercegovačkom 8.301.059 KM, Sarajevskom 36.178.423 KM i Livanjskom iznos od 7.358.882 KM.

Kraljević ističe kako je svjestan važnosti ove podrške budući da kantoni imaju veliki broj nadležnosti i obaveza koje moraju ispuniti, podsjetivši da je cilj doprinijeti poboljšanom kvalitetu života te proizvodnoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji lokalnih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

– U pitanju je zapravo simbioza, jer su svi ti projekti povezani – zaključio je Kraljević.