Javni poziv nezaposlenim osobama za prijavu učešća u programu obuke i stručnog usavršavanja za njegovatelje/ice u SBK/KSB

Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, u okviru projekta „SARADNJOM DO BOLJE KONKURENTNOSTI – SBK“ koji realizira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje SBK/KSB (LPZ SBK) uz podršku Europske unije i Međunarodne organizacije rada u BiH, poziva nezaposlene osobe s evidencije Službe za zapošljavanje SBK/KSB za prijavu učešća u programu obuke i stručnog usavršavanja za njegovatelje/ice u SBK/KSB.
U okviru Projekta planirano je provođenje obuke za minimalno 20 nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciji Službe za zapošljavanje SBK/KSB.
Obuka će biti realizirana u Travniku po programu osposobljavanja koji je odobren od Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK/KSB. Obuka uključuje teorijski i praktični dio (120 sati ukupno) i potpuno je besplatna za sve sudionike s pokrivenim troškovima prijevoza u visini autobuske karte od mjesta boravka do Travnika i nazad po svakom dolasku, i osvježenja tijekom obuke. Početak obuke je planiran u septembru, a svi izabrani polaznici/e će biti na vrijeme informirani o mjestu i vremenu održavanja obuke.
Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za lični razvoj i dalje učenje, ovaj obrazovni program polaznicima omogućava stjecanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, ali i ostalih osoba kojima je potrebna zdravstvena skrb u njihovim domovima. Kroz program, polaznicima će biti omogućeno:
• stjecanje temeljnih općeobrazovnih znanja;
• stjecanje znanja i vještina u području zdravstvene njege na nivou njegovatelja;
• stjecanje sposobnosti pružanja usluga bazične njege i pomoći, nadzora i praćenja, te uočavanja promjena kod korisnika njihovih usluga;
• stjecanje znanja i vještina za pomoć provođenja higijene, odijevanja, hranjenja, eliminacije i kretanja starije i nemoćne osobe;
• razvijanje pozitivnog odnosa i ponašanja prema općenito svim bolesnicima s posebnim fokusom prema starijim i nemoćnim osobama;
• stjecanje lične odgovornosti u radu.
Kandidati/kinje koji uspješno završe obuku i stručno osposobljavanje će dobiti uvjerenje o osposobljavanju/certifikat i mogućnost zapošljavanja u partnerskim organizacijama.
Osobe zainteresirane za učešće u programu edukacije za njegovatelje/ice mogu se prijaviti putem namjenski dizajniranog Prijavnog obrasca. Obrazac možete preuzeti na ovom linku https://bit.ly/3UvYPrt.. Uz popunjen prijavni obrazac obavezno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
• uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
• izvod iz matične knjige rođenih;
• CIPS obrazac;
• diploma najvišeg završenog obrazovanja;
• uvjerenje Službe za zapošljavanje SBK/KSB da se osoba nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe

Navedeni dokumenti moraju biti original ili ovjerena kopija.

Prijava s pratećom dokumentacijom mora biti podnesena do 31.08.2023. godine putem e-maila: kpe@unvi.edu.ba (Naslov poruke: Prijava na program obuke za njegovatelje/ice LPZ SBK) ili preporučeno poštom ili dostaviti direktno u Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, na adresu:

SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET „VITEZ“
Školska 23,
72270 Travnik, BiH
(Prijava na program obuke za njegovatelje/ice LPZ SBK)

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Ako trebate dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.

Projekt „SARADNJOM DO BOLJE KONKURENTNOSTI – SBK“ implementira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje SBK/KSB (LPZ SBK) koga čine: Regionalna ekonomska zajednica „REZ“ d.o.o., Služba za zapošljavanje SBK/KSB, Ministarstvo privrede SBK/KSB, Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Srednja mješovita tehnička škola Travnik, Centar za edukaciju mladih CEM, Općina Vitez, Općina Novi Travnik, Općina Jajce, Općina Travnik, GS-TMT d.o.o. Travnik, A&F d.o.o. Jajce, MAKS d.o.o. Vitez i PU „Linija života“ Donji Vakuf.
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje SBK/KSB je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Europska unija financira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekt ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.
Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).