Iz Ministarstva su kazali Feni kako pomoć podrazumijeva oko 64 miliona KM koja će se, u skladu s Programom utroška sredstava, dijeliti na najmanje 109.000 najugroženijih domaćinstava u Federaciji BiH.

Istakli su da taj Program utroška sredstava usaglašen sa predstavnicima Delegacije Evropske unije u BiH, te da je usvojen na Vladi FBiH.

– Na upite građana najjednostavnije je odgovoriti da će pomoć biti podijeljena tokom grijne sezone, da nema nikakvih obrazaca za prijave, da ne treba prikupljati nikakvu dokumentaciju jer ćemo mi sve to uraditi i da samo treba da čekaju da objavimo konačne liste i prate uputstva ukoliko ih nema na listi, a smatraju da trebaju biti na njoj – poručili su iz Ministarstva.

Pojasnili su da će u prvoj fazi Ministarstvo poslati općinama/gradovima prijedlog sporazuma koji trebaju potpisati ako žele da stanovnici tih općina imaju pravo na pomoć te da je to osnovni preduvjet.

Uvjeti koji važe za sve četiri kategorije

– Nakon što taj uvjet bude ispunjen, sljedeći opći uvjeti za sve četiri kategorije koje ulaze u okvir Programa su da moraju biti državljani BiH, da moraju imati prijavljeno mjesto boravka u FBiH te da nijedan odrasli član ne smije imati samostalnu registrovanu djelatnost – kazali su.

Svi uvjeti, dodali su, važe za sve četiri kategorije, a da se  posebni uvjeti po kategorijama razlikuju od kategorije do kategorije.

Prva kategorija su korisnici stalne novčane pomoći koji moraju biti na spisku za isplatu iz decembra 2022. godine, dok drugu kategoriju čine djeca na federalnom dječijem dodatku koja su bila na spisku za isplatu zaključno sa 31. majem.

– Treća kategorija su penzioneri, a posebni uvjeti su da su u decembru 2022. godine ostvarili pravo na penziju do visine zagarantovane penzije, da nisu korisnici srazmjerne penzije s inostranstvom i da nijedan odrasli član domaćinstva tokom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa – pojasnili su.

Četvrtu kategoriju čine, pojasnili su iz Ministarstva,  jednoroditeljske zajednice, domaćinstvo u kojem dijete ima samo jednog roditelja.

– U slučaju da u istom domaćinstvu imaju različite kategorije, pomoć se može dobiti samo po jednom od ova četiri osnova – naglasili su iz Ministarstva.

Ministar Adnan Delić ranije je kazao da će sredstva biti uplaćivana direktno na račune građana jednom kad se formiraju konačne liste, te da građani nemaju potrebu da se prijavljuju sve dok Ministarstvo ne objavi liste koje će se sačiniti i dostaviti općinama koje potpišu sporazum s Ministarstvom.

Ministar je posebno naglasio da će učiniti sve da se pomoć podijeli pravedno i transparentno i da je to najvažniji zahtjev na kojem će Ministarstvo istrajati, bez obzira na pritiske javnosti da se s podjelom počne što prije.

– Mi smo poduzeli sve da proces bude transparentan i da zadovoljimo sve kriterije EU-a jer od provođenja ovog procesa zavisi odnos EU-a prema nama u budućnosti. Nećemo napraviti grešku koja će nas koštati u budućnosti i zato čitav proces mora proći sve neophodne filtere. Iz tog razloga smo u proteklom periodu obavili desetine sastanaka i drago mi je reći da će UNDP raditi s nama kao tehnička podrška na ovom programu – najavio je Delić.

Pojasnio je da će UNDP uraditi nadogradnju softvera, odnosno baze korisnika stalne novčane pomoći Ministarstva rada i socijalne politike, te da će to uz ranije spomenuto filtriranje korisnika penzija biti najbolji put do pronalaska najugroženijih domaćinstava u Federaciji BiH.

– Napravit ćemo selekciju po svim relevantnim mjerilima. Nažalost, bit će  nezadovoljnih koji će smatrati da to nismo uradili kako treba. Toga će uvijek biti, ali mi ćemo učiniti sve da doista najugroženija domaćinstva dobiju pomoć kako bi na jesen mogli da osiguraju neophodni ogrjev ili plate račune za grijanje – kazao je ministar Delić.

Dvije trećine planirane za penzionere

Programom utroška sredstava dvije trećine iznosa planirane su za penzionere, odnosno oko 42,5 miliona KM od ukupnog iznosa, dok je preostala trećina u iznosu od 21,9 miliona KM predviđena za ostale tri kategorije, odnosno nezaposlene korisnike trajne novčane pomoći, te domaćinstva u kojima su djeca korisnici dječijeg dodatka i domaćinstva u kojima maloljetna djeca uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, žive s jednim roditeljem, a koji u decembru prošle godine nije ostvarivao prihode veće od najniže plaće u Federaciji BiH izračunate za 2022. godinu.

Krajnji rok za podjelu sredstava je april 2024. godine.  

Evropske institucije su krajem prošle godine izdvojile 70 miliona eura kao vid pomoći građanima Bosne i Hercegovine. Sredstva su raspoređena između Federacije BiH – 66 posto, RS – 33 posto i Brčko distrikta BiH – jedan posto.

U ovoj godini 50 miliona eura bit će usmjereno prema 165.000 domaćinstava koja se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Ranije je saopćeno da svako domaćinstvo može dobiti maksimalno 600 KM pomoći.

Pitanje ko može dobiti pomoć uređuje 14 zakona o socijalnoj zaštiti koji su doneseni na nivou entiteta, Brčko distrikta BiH i deset kantona. To su lex specialis zakoni koji jasno definišu pojam socijalne potrebe, poput Zakona o borcima, Zakona o civilnim žrtvama rata.

Prema tim zakonima, pojam o najugroženijim kategorijama društva obuhvata starije osobe od 65 godina, domaćinstva s više od dvoje djece, mlade od 15 do 25 godina bez obrazovanja, osobe sa invaliditetom, raseljene osobe i, posebno, Rome.

Ostatak novčanog transfera u visini od 21 milion eura trebao bi biti utrošen na opremanje malih i srednjih poduzeća, ali i privatnih stanova i kuća opremom koja će osigurati njihovu energetsku održivost.