Kako policija locira sumnjive osobe: Od GSM kartice do korisničkog računa

Inspektor za cyber kriminal Saša Petrović jutros je za N1 govorio o procesu lociranja prestupnika preko društvenih mreža, te kako je prijavio i inicirao da se sa društvenih mreža skine strašni video ubice iz Gradačca koji je objavljen u petak.

Petrović kaže da se lociranje vrši na više načina.

“Jedno je lociranje preko GSM kartice, drugo je preko online korisničkih računa. Policijske agencije imaju pristup bazi, tj. direktno kompaniji META. Ima redovna procedura kada se uploaduje naredba suda, imate hitnu proceduru gdje je tačno opisano: livestream, video, opasnost po život”.

Proces se odvija na sljedeći način:

“Tužilac je uvijek nadležan za istragu, zaprimi informaciju. Informacija ulazi u sistem, zamrzava podatke o korisničkom računu jer će biti korišten kao dokaz. Ispunjava se forma. Možda je teže koristiti mobitel nego samu aplikaciju. Bitno je ispuniti samo ko, šta, koji video, koji username i šta želite da se ukloni“.

“Kompanija Facebook čuva mnogo više podataka nego što mi mislimo o korisniku. U pojedinim slučajevima i GPS koorinate uređaja. Vi onda zatražite osnovne pretplatničke podatke, ne možete dobiti privatne poruke. U ovom slučaju, nakon što kliknete Submit, zavisi 20 minuta do 30 minuta, dobijamo podatke od kompanije Meta o korisniku“, kazao je Petrović.

Ubica nije lociran tako brzo, a video je bio online?

“Ja lično sam bio na godišnjem odmoru, na planini. Dobio sam privatno informaciju od drugarice da se nešto dešava na internetu. Pogledao sam šta je bilo, nisam znao šta rade druge agencije, u ovom slučaju MUP TK. Nazvao sam i pitao zašto se ovaj snimak ne uklanja, pitao sam da li prate to lice na instagramu da ga ja ne bih ukinuo bez odobrenja. Nakon dobijanja odobrenja, nazvao sam administratora Facebooka, rekao mi je: Dajte mi 3-4 minute, samo da dođem do kancelarije. Bio je u putu“, kazao je Petrović i dodao:

“Saznao sam da je kolega iz TK tražio isto, video je uklonjen sa platforme za 20-ak minuta. Moglo je i puno prije. Mislim da se moralo reagovati po službenoj dužnosti ako su primjetili snimak”.

Istragu sada provodi Tužilaštvo TK?

“Ako se vodi istraga o propustima, praksa je da druga agencija preuzme istragu zbog eventualnog sukoba interesa”, kazao je Petrović.

Kolika je neodgovornost ne znati šta se dešava u tom momentu?

“Nema potrebe za bilo kakvim depešama, to može doći naknadno. Svi mi policijski službenici smo sami birali ovaj posao koji radimo, niko nas nije tjerao. Jedna od dužnosti je da obezbjedimo sigurnost građana koji nas i plaćaju na kraju krajeva. Ne znam detalje terenskog rada u TK, znam da tamo postoji veliki broj dobrih istražitelja i inspektora, ali vjerovatno je bilo i policajaca koji su nekada sklonili glavu i zažmirili eventualno. Ljudi su, to se dešava”, pojasnio je Petrović.

“Iz moralnih razloga, pojedini ljudi bi morali dati ostavke. Znam da ima dobrih i časnih policajaca, ali neka istraga pokaže koje su bile greške”, zaključio je.