– Niz protivpravnih radnji u besprizornoj medijskoj kampanji, kojom je narušen integritet i pogažen historijski kontinuitet najvažnije akademske institucije u Bosni i Hercegovini, tek će biti razotkriven i nadamo se, pravno sankcionisan, jer društvo koje prihvati ovakav model eliminacije političkih protivnika, nema demokratsku budućnost – naveli su u saopćenju.

Kantonalna organizacija SDA Sarajevo iskazuje punu podršku nastavku pravne borbe prof. dr. Sebije Izetbegović i podsjeća na izvještaj nadležnog inspektorata o upisu, studiranju i stjecanju diplome, tada zastupnika u Skupštini KS, a danas ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića, koji je KO SDA Sarajevo javnosti predstavila u septembru prošle godine.

– Senat UNSA sada ima priliku vratiti izgubljeni ugled, odbaciti političke pritiske vlastodržaca i napokon pokrenuti stvarnu proceduru provjere nezakonito stečene fakultetske diplome ministra Konakovića, studenta koji je prvo diplomirao, pa onda studirao, položivši 12 ispita za 12 dana – ističe se u saopćenju KO SDA Sarajevo.