KO SDP Tuzla: Ništa novo, Mahir Mešalić ponovo obmanjuje javnost

Opšte je poznata činjenica da dugogodišnji budžetlija Mahir Mešalić (DF) provodi vrijeme baveći se spletkama, populizmom, paušalnim tvrdnjama te uporno obanjuje javnost u Federaciji i Tuzlanskom kantonu. Njegova izjava da Vlada Tuzlanskog kantona treba odbiti 10.000 KM za kulturu izdvojenih od strane Ministarstva za kulturu i sport F BIH pokazuje koliko je Mahir Mešalić paušalan ili samo uporan u namjeri da obmani građane zahvaljujući kojima dugo godina lijepo i ugodno živi na budžetu, navode iz KO SDP Tuzla.

Rezultati javnog poziva za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2023. godini, pokazuju potpuno drugačije stvarno stanje od onoga što se pokušava nametnuti javnosti.

˝Da bi bliže objasnili javnosti o čemu se radi, javni poziv za programe i projekte koji se sufinansiraju iz Budžeta F BiH, a koje Federalno Ministarstvo kulture i sporta dodjeljuje se za 5 (pet) namjena i to:

1) Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu,

2) Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH,

3) Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa,

4) Transfer za šport od značaja za Federaciju BiH i

5) Transfer za mlade.

Tvrdeći da je Tuzlanskom kantonu dodijeljeno samo 10.000 KM, od pet pobrojanih Mešalić se osvrnuo samo na redni broj 1. pa ćemo se i mi za početak osvrnuti samo na taj dio. Tačno je da je za tu namjenu sa područja Tuzlanskog kantona sredstva dobio samo Arhiv Tuzlanskog kantona. Ali ono što nije naveo je da je pored Arhiva TK za ovu namjenu aplicirala samo još jedna ustanova od svih ustanova sa područja TK, a koja nažalost nije imala potpunu dokumentaciju. Stoga postavljamo pitanje zastupniku Mešaliću na koji način se sredstva mogu dodijeliti nekome ko uopšte nije aplicirao na javni poziv?

Vlada Federacije na čelu sa Premijerom Nerminom Nikšićem će raditi u institucijama i to u interesu građana, a ne na osnovu želja, jer vidimo gdje nas je takav princip rada doveo. Da napomenemo, ali i da javnost bude upoznata u potpunosti, u prošloj 2022. godini za namjenu dodjele sredstava koju dotični pominje niti jedna institucija sa područja Tuzlanskog kantona nije dobila sredstva, dok je u 2021.godini sredstva dobio takođe samo Arhiv Tuzlanskog kantona. Svi znamo da su upravo SDA i DF 2021.i 2022.godine činili vlast u Federaciji BiH.

I na kraju da upoznamo javnost da su po ovom javnom pozivu u 2023.godini pored Arhiva Tuzlanskog kantona dodijeljena sredstva drugim institucijama i udruženjima sa područja Tuzlanskog kantona. Za namjenu pod rednim brojem 2.Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH ukupno je dodijeljeno 125.000,00 KM za 29 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona, a za namjenu pod rednim brojem 3.Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa sredstva su dodijeljena za jednog korisnika sa područja Tuzlanskog kantona i to jedinog korisnika koji je aplicirao za tu namjenu. Možda da se dotični gospodin koji je u Tuzlanskom kantonu “na vlasti” i ima ministra iz svojih redova za oblast kulture potrudio da animira institucije sa područja Tuzlanskog kantona da barem apliciraju na ovaj javni poziv, možda bi sredstva bila veća.

Ovako nam ostaje da se pitamo šta je “pisac” htio reći iznošenjem ovolike količine površnosti, neznanja i prije svega laganja javnosti od kojih izgleda ponovo očekuje da glasaju za njega i njegovu stranku. Pošto sve više vidimo sklonost friziranju podataka pitamo se da li su podaci koje ministri iz reda ove stranke prezentuju tačni, pa ćemo se potruditi da iste dobro izanaliziramo i ukoliko uočimo slično “friziranje” tvrdimo da ćemo sve što pronađemo poslati nadležnim organima da detaljno istraže˝, saopšteno je iz KO SDP Tuzla.