Nogometni savez BiH u Sarajevu održao seminar o bezbjednosti i vezi sa navijačima

U Sarajevu je danas održan seminar oficira za sigurnost/bezbjednost NSBiH i oficira za vezu sa navijačima klubova Premijer Lige Bosne i Hercegovine, kojem su prisustvovali predstavnici klubova i stručnjaci iz oblasti sigurnosti/bezbjednosti.

Edukativni program je organizovan sa ciljem unapređenja bezbjednosnih aktivnosti na zvaničnim utakmicama na terenima premijerligaških klubova u Bosni i Hercegovini.

U okviru seminara su obrađene četiri stručne teme, i to: „Sigurnosni/bezbjedonosni aspekt kroz Comet sistem“, „Pravilo 3 koraka i krizna soba“, „Uloga koordinatora na utakmicama Premijer Lige BiH“ i „Oficir za vezu s navijačima“. Svaka od njih se odnosila na različite aspekte sigurnosti/bezbjednosti u okviru organizacije nogometnog/fudbalskog događaja.

Učesnici seminara su imali priliku razmijeniti dosadašnja iskustva i razgovarati o temama koje su bile obrađene tokom seminara. Akcenat je stavljen na razvoj i unapređenje sigurnosti/bezbjednosti na nogometnim/fudbalskim stadionima u BiH. Na kraju seminara, predstavnici premijerligaških klubova su izrazili zahvalnost NSBiH na organizaciji ovog događaja. Predstavnici klubova su imali mogućnosti da se tokom ovog seminara dodatno edukuju kroz primjere iz prakse, kao i na prezentaciji novih metoda u organizaciji sportskih događaja sa stanovišta sigurnosti/bezbjednosti.