Odmaralište kod Dubrovnika nakon 30 godina ponovo u vlasništvu Crvenog krsta Novo Sarajevo

Odmaralište Lozica kod Dubrovnika, nakon više od 30 godina, ponovno je u vlasništvu Crvenog križa Novo Sarajevo. Riječ je o zemljištu od oko 4 hiljade metara kvadratnih i pet objekata.

Bio je to nekada kompleks namijenjen za djecu i penzionere, te za odmor i oporavak nakon liječenja. Inače, Lozica je jedan od rijetkih primjera presude u korist vlasnika. Stoga bi mogla postati dobar primjer za preostale višegodišnje sudske sporove između naše zemlja i Hrvatske.

Vile, hoteli, odmarališta, stanovi, luke, bolnice. Sve na atraktivnim lokacijama na obali Jadranskog mora. U vlasništvu Bosne i Hercegovine, ali na teritoriji Hrvatske. Imovina vrijedna više od 10 milijardi uglavnom propada. Crveni križ Novo Sarajevo je povrat imovine tražio već po završetku rata i u konačnici su uspjeli. Sami bez pomoći države. Uz dokaze i upornost.

“Kada smo dokazali pravno srodništvo, s obzirom na to da je dječije odmaralište funkcionisalo od 1959. do 1991., kada je napadnut Dubrovnik, bilo je važno prikupiti dokumentaciju i predati je sudu u Dubrovniku te voditi proces. Činjenica je da je on prilično sporo tekao i na to, nažalost, nismo mogli da utječemo, ali uspjeli smo u povratu imovine”, ističe Asad Kučević, sekretar Crvenog križa Novo Sarajevo.

Nekad luksuzan kompleks za djecu i penzionere, sada je devastiran i oronuo. Veliki barokni dvorac, plaža, hotel i vile čekaju na obnovu. Lokacija i kapacitet ovog kompleksa, nakon obnove, mogao bi biti veliki turistički potencijal, objavila je Federalna.ba.

Kučević dodaje kako je tu riječ i o desetak novih radnih mjesta, koja će biti u Hrvatskoj, ne u BiH, kao i da će tu moći boraviti učenici, studenti, penzioneri, ljudi na oporavku poslije liječenja: “Dakle, imamo perspektivu tokom cijele godine da odmaralište radi. Osim firmi iz BiH najveći dobitnik su lokalne zajednice i sama Hrvatska.”

Grad Sarajevo već djeluje. Gradonačelnica Benjamin Karić je zatražila pomoć gradonačelnika Dubrovnika, da bi što prije stigla tabularna isprava, a Lozica ponovo vratila stari sjaj. Grad je izdvojio i značajna finansijska sredstva.

“Ovo je jedna rijetka situacija kada se imovina na primorju vraća stvarnim vlasnicima. Izdvojili smo 50.000 maraka interventnih sredstava kako bi platili troškove pravnog postupka, plus troškovi za samo čišćenje i zaštitu objekta”, kaže ona.

Dok se čeka procjena ulaganja, euforija zbog Lozice mogla bi donijeti nove presude u korist BiH. Brojni sporovi u Hrvatskoj i dalje se vode.

“Ovo je definitivno dobar primjer, slučaj koji treba istaći kao pozitivan i koristan. Ovo jeste dobra poruka, slučaj koji bi trebao da bude predmetom prakse i kako bi se trebalo postaviti u slučaju kada treba pitanje imovine adekvatno regulisati”, ističe Ismet Velić, pravobranilac u Pravobranilaštvu BiH.

Desetine milijardi maraka ostalo je zarobljeno zbog nepostojanja imovinsko-pravnog sporazuma između dvije države. Višegodišnje sudske procese koče zakonski propisi u Hrvatskoj.

“Između ostalog i zbog propisa o zabrani raspolaganja, uspostavljene prakse, uzurpiranja te imovine, Zakon o upravljanju imovinom Republike Hrvatske kojim je omogućeno da tom imovinom koja pripada subjektima, titularima u BiH, upravljaju institucije Hrvatske, kojim se omogućava davanje u dugoročni zakup…”, navodi Velić.

Davanjem državne imovine u zakup, i to na period od 30 godina, što je duže od potrebnog da bi zakupljeno prešlo u vlasništvo, Hrvatska je i zakonski zaštitila i opravdala otimanje imovine, a BiH još više udaljila od onoga što joj pripada.