Ogroman problem: Koliko građana u RS-u će za dva dana ostati bez zdravstvenog osiguranja

Još samo do kraja mjeseca svi građani bh. entiteta Republika Srpska imat će pravo na zdravstveno osiguranje, bez obzira na to da li im poslodavac redovno uplaćuje doprinose.

Za dva dana prestaje da važi odluka Vlade RS-a po kojoj je svim građanima omogućeno zdravstveno osiguranje, a bez kojeg je dio ljudi ostao ukidanjem vanredne situacije u RS-u.

Tih dana građani koji su iznenada saznali da nemaju osiguranje, trudnice, čak i djeca, morali su da plaćaju punu cijenu zdravstvenih usluga ako su išli kod doktora, piše Srpskainfo.

Poslodavcima je zato ostavljen prelazni period od dva mjeseca, do 31. jula, da izmire doprinose za radnike.

“Vlada Republike Srpske je donijela odluku da se za građane koji su ukidanjem vanredne situacije ostali bez zdravstvenog osiguranja obezbijedi finansiranje zdravstvene zaštite do 31. jula 2023. godine. Isto tako, ovom odlukom je propisano i da su građani i uplatioci doprinosa dužni da u navedenom periodu regulišu status u obaveznom zdravstvenom osiguranju po pitanju osnova osiguranja i uplata doprinosa”, precizirali su ranije iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS, iz kojeg su i uputili apel poslodavcima da izmire svoje obaveze.

Ukidanjem vanredne situacije otkriveno je da čak 52.000 građana RS-a nema zdravstvenu zaštitu, od čega 48.000 radnika kojima nisu uplaćivani doprinosi.

Najveći broj radnika je, ironično, iz zdravstvenog sektora, jer su upravno javne zdravstvene ustanove najveći poreski dužnici. Sindikalci su nedavno rekli da imaju obećanja nadležnih da će njihov problem biti riješen, ali kako – ne znaju.

Prema Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju, uslov za korištenje prava na zdravstvenu zaštitu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja jeste redovna uplata doprinosa, bez izuzetaka.

Djeca se na zdravstveno osiguranje prijavljuju preko roditelja. Ako se za jednog zaposlenog roditelja ne plaća doprinos, dijete može da se prijavi preko drugog roditelja za kojeg se doprinosi plaćaju.

Dijete se može prijaviti na osiguranje po osnovu svojih godina, samo ako ne postoji drugi osnov, na primjer, ako su oba roditelja nezaposlena.

“Ukoliko se za roditelje ne plaća doprinos, to ne znači da dijete može da se prijavi po osnovu godina života. Isto se odnosi i na trudnice koje, sve dok su zaposlene ili imaju osnov osiguranja preko zaposlenog supruga, ne mogu biti prijavljene na osiguranje po osnovu trudnoće, bez obzira da li se plaćaju doprinosi, jer je uplata doprinosa zakonska obaveza”, pojasnili su ranije iz Fonda.