Ovo su svi članovi nove Uprave Elektroprivrede BiH

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH danas je dala saglasnost Nadzornom odboru Elektroprivrede BiH za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog privrednog društva do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Kako smo već objavili, za vršioca dužnosti generalnog direktora imenovan je Sanel Buljubašić.

Ostali imenovani članovi Uprave su Fahrudin Tanović (direktor za proizvodnju), Amra Ohranović (direktor za pravne poslove i ljudske resurse), Harun Gadžo (direktor za kapitalne investicije), Edisej Sjerotanović (direktor za distribuciju), Nevad Ikanović (direktor za snabdijevanje i trgovinu), te Sanela Jurišić (izvršni direktor za ekonomske poslove).

Prethodno je data prethodna saglasnost Nadzornom odboru ovo privrednog društva za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave, radi gubitka povjerenja dioničara.