Pada potražnja za peletom. Cijena tone 500 KM

Na tržištu peleta u Republici Srpskoj došlo je do pada tražnje, a u istočnim dijelovima RS i do osjetnijeg pada cijene tog proizvoda, izjavio je danas Srni sekretar Udruženja šumarstva i drvoprerade u Privrednoj komori Republike Srpske Igor Andrić.

Uzroci pada tražnje jednim dijelom mogu biti i ti što je u toku ljetna i sezona godišnjih odmora, kada ljudi imaju neke druge prioritete i ne razmišljaju o peletu, naveo je Andrić.

Prema njegovim riječima, razlog pada tražnje može biti i taj da su se potrošači ranije snabdjeli peletom.

Andrić je rekao da su cijene peleta različite u pojedinim dijelovima RS, te naveo da su banjalučkoj regiji cijene relativno na istom nivou kao prethodnih mjeseci, da nije bilo znatnijeg pada, možda do 10 KM ili do 20 KM po toni.

“Okvirno, cijene se kreću od 510 do 540 KM po toni. U istočnom djelu Srpske primjetna je veća ponuda peleta, dok je tražnja manja zbog manjeg broja stanovništva i u tim područjima je osjetniji pad cijene. Pelet se može naći po cijeni ispod 500 KM po toni”, naveo je Andrić.

On je upozorio kupce peleta da budu obazriviji kada su u pitanju cijene, jer na tržištu ima dosta vrsta, pa i onog koji nije sertifikovan i ne podliježe standardu kvaliteta i koji je jeftiniji, a to može biti i “mač sa dvije oštrice”.

“Preporuka je da se kupci dobro raspitaju o kakvom se kvalitetu peleta radi, a preporuka je i da se prije kupovine kupci raspitaju na više mjesta o cijeni, koje su različite od proizvođača do proizvođača i od trgovca do trgovca”, rekao je Andrić.