Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na mentorskom sastanku povodom rezultata Javnog poziva u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) u Općini Vitez

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 u saradnji sa Općinom Vitez objavljuje poziv za učešće na mentorskom sastanku za organizacije civilnog društva (OCD) koje su aplicirale po završenom Javnom pozivu.

Sastanak je prilika za OCD da dobiju povratne mentorske informacije u vezi kandidovanih projekata po završenom Javnom pozivu i eventualne preporuke o poboljšanjima projektnih prijedloga za naredne javne pozive. Od učesnika/ca sastanka se očekuje da na ovaj mentorski sastanak dođu sa setom obaveznih dokumenata koje su predali po Javnom pozivu.

Povratni mentorski sastanak će biti organizovan u petak, 28. jula/srpnja 2023. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Vitez (Ulica Stjepana Radića br.1).

Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na katica.radman@opcinavitez.info

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).