Presuda u slučaju “Memić”: Hasan Dupovac i Alisa Mutap proglašeni krivima

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine donijelo je presudu u slučaju “Memić” u kojem se sudilo Zijadu Mutapu, Alisi Ramić, djevojački Mutap, Hasanu Dupovacu, Josipu Bariću i Muameru Ožegoviću. 

Dupovac i Alisa Ramić (Mutap) su proglašeni krivima. Dupovac je osuđen za zloupotrebu položaja i ovlasti na tri godine zatvora. Alisa Ramić je osuđena za davanje lažnog iskaza na dvije i po godine.

Svih petero su oslobođeni po tački optužnice za organizirani kriminal.

Prema obrazloženju presude, Dupovac je u svojstvu šefa Odsjeka za saobraćajne istrage MUP-a KS u toku istrage prekoračio ovlaštenja i bez naredbe suda izuzimao dokaze da prikrije činjenice. Alisa Ramić je, kako je pročitano u Sudu, bila dužna iznijeti sve činjenice koje su joj bile poznate, ali ih je svjesno prešutila stvarajući privid da se ne sjeća. Njima će u kaznu zatvora biti uračunato vrijeme koje su proveli u pritvoru. Izricanju presude niko od optuženih nije prisustvovao osim Muamera Ožegovića i njegovog advokata.

U Sudu BiH je još uvijek u toku izricanje presude. 

Presudu je izreklo tročlano Sudsko vijeće koje čine sudije Staniša Gluhajić, kao predsjedavajući Vijeća, te sutkinje Azra Miletić i Amela Huskić, kao članice Sudskog vijeća.

Optuženima u ovom predmetu se sudilo pred Apelacionim vijećem nakon ukidanja prvostepene presude kojom su bili oslobođeni krivnje.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine na teret im je stavilo krivična djela organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelima protivzakonito posredovanje, pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela, sprečavanje dokazivanja i davanje lažnog iskaza.

Konkretno, optuženi su da su pristupili grupi za organizirani kriminal, koju je, prema optužnici, formirao Zijad Mutap radi prikrivanja dokaza o načinu na koji je Dženan Memić zadobio teške tjelesne povrede opasne po život 8. februara 2016. godine, uslijed kojih povreda je preminuo.

Na zahtjev Tužilaštva Bosne i Hercegovine u martu ove godine Apelaciono vijeće Suda BiH ukinulo je prvostepenu presudu iz novembra prošle godine kojom su optuženi u ovom predmetu bili oslobođeni krivnje.

Tada je Sudsko vijeće, kojim je predsjedavao sudija Branko Perić, a činili su ga još i sudije Izo Tankić i Nenad Šeleda, jednoglasno donijelo oslobađajuću presudu.

Na tu presudu tužioci Dubravko Čampara i Ćazim Hasanspahić žalili su se zbog, kako su naveli u žalbi, bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, te pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Žalbeno vijeće je ove prigovore tužilaca ocijenilo kao osnovane.

Naloženo je ponovno suđenje pred Apelacionim vijećem, na kojem su u većem dijelu preuzeti dokazi iz prvostepenog postupka, bez ponovnog izvođenja, dok su u sudnici reproducirani iskazi IT vještaka Irhada Kosa, te doktora Abdulaha Kučukalića i Hamze Žuje, vještaka neuropsihijatrije i sudske medicine, koji su potom i saslušani u sudnici.

Također, kao novi dokaz Tužilaštva saslušan je i neurohirurg dr. Kemal Dizdarević, čije svjedočenje je Prvostepeno vijeće odbilo, smatravši ga suvišnim jer su na iste okolnosti ranije svjedočili dr. Sandra Vegar Zubović i dr. Kučukalić.

Apelaciono vijeće je odbilo prijedloge dokaza koje su iznijeli advokati optuženih Zijada Mutapa i Alise Ramić, te su prije dvije sedmice iznesene završne riječi optužbe i odbrane u ovom predmetu.

Tužioci su kazali kako smatraju da su dokazali krivnju optuženih, te zatražili osuđujuću presudu, dok su odbrane optuženih navele da njihova krivnja nije dokazana “ni na nivou indicije”, te da od Apelacionog vijeća očekuju potvrdu oslobađajuće presude.