Proširena lista objekata za implementaciju mjera energetske efikasnosti u periodu 2020-2024. od značaja za FBiH

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, zaključkom usvojila informaciju Upravnog odbora Projekta „Dodatno finansiranje – Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH o ažuriranju Liste objekata za provedbu mjera energetske efikasnosti u periodu 2020-2024. od značaja za Federaciju BiH. Istovremeno je data i saglasnost na ovu listu.

Na listi se nalazi 12 objekata, a to su Klinika za fizikalnu medicinu i rahabilitaciju – JZU SKB Mostar, Klinika za infektivne bolesti – JZU SKB Mostar, Klinika za kožne i spolne bolesti, Centar za kliničku farmakologiju i Ravnateljstvo SKB Mostar – JZU SKB Mostar, zatim Klinika za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu – JZU SKB Mostar, Klinika za plućne bolesti – Podhrastovi – JZU UKC Sarajevo, Klinika za plućne bolesti – JZU UKC Tuzla, Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku – JZU UKC Tuzla, te Policijska akademija – FMUP Sarajevo, Federalno ministarstvo pravde Sarajevo, JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić – Paviljoni 2, 3, 4 i 5 Sarajevo, kao i Klinika za interne bolesti – JZU UKC Tuzla i Dijagnostički aneks SKB Mostar – JZU SKB Mostar.

Navedeni objekti, obrazloženo je u informaciji, posjeduju detaljni energetski pregled sa osnovnim informacijama o stanju objekata, mjerama energetske efikasnosti koje je neophodno implementirati, iznosu investicije usklađenosti dobijenih rezultata sa jednim od dva kriterija Svjetske banke. Na osnovu provedenih mjera energetske efikasnosti, predlaženo je da se usvoji ažurirana lista od 12 objekata od značaja za Federaciju BiH u ukupnom procjenjenom iznosu od 8.735.758,50 KM sa PDV-om. Istaknuto je da je planirani iznos finanisiran iz dijela kredita koji je dodijeljen za Federaciju Bosne i Hercegovine.