Prvi put nakon 30 godina u FBiH posebnim zakonom uređeni status i prava civilnih žrtava rata

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je danas Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH sa 44 glasa za, 19 glasova suzdržanih i dva protiv, čime je okončan višegodišnji proces pripreme i donošenja ovog zakona.

Podsjećamo, ovo je prvo posebno zakonsko rješenje iz kojeg će svoja prava crpiti civilne žrtve rata, a prethodno je usvojen na sjednicama Vlade FBiH i Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Današnjom potvrdom Doma naroda, zakon će stupiti na snagu osam dana od objave u Službenim novinama, a prema amandmanu koji je predložila Vlada FBiH, primjenjivat će se od 1. januara 2024. godine, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH iz zajedničke je nadležnosti Federacije BiH i kantona kojima je, uz obavezu usklađivanja kantonalnih zakonskih rješenja s ovim Zakonom, ostavljena i mogućnost dodatnog unaprjeđenja prava civilnih žrtava rata u skladu s finansijskim mogućnostima, te potrebama i zahtjevima civilnih žrtava rata.

Osnovna svrha zakona je osigurati onima koji su tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu pretrpjeli bilo koji oblik torture usljed ratnog djelovanja i postojanja neposredne ratne opasnosti, prije svega, status civilne žrtve rata, a Zakon prepoznaje i posebne kategorije civilnih žrtava rata, žrtve silovanja, kao i djecu rođenu nakon čina silovanja koja su danas već odrasle osobe.

Usvajanjem ovog Zakona Federacija BiH postaje jedinstvena u svijetu, a novina je i ukidanje roka za priznavanje statusa žrtve seksualnog zlostavljanja kao posebnog dijela ratnog zločina i ostavljanje žrtvama silovanja mogućnosti da zločin prijave bilo kad tokom svog života.

Civilne žrtve rata ovim zakonom ostvaruju i prava na više vrsta novčane naknade, od lične invalidnine, ovisno o stepenu invalidnosti, preko pomoći za tuđu njegu i brigu do prava na nabavaku ortopedskih pomagala. Dio naknada ostvaruje se iz budžeta Federacije BiH i to u iznosu od 70 posto, dok se 30 posto izdvaja iz kantonalnih budžeta.

Zakon je osim socijalne i reparacijske prirode, u smislu da za najviše kategorije predviđa i pravni osnov izjednačavanja mogućnosti u odnosu na osobe bez invaliditeta, a što je utemeljeno u UN konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, ali i dodatno reparaciju zbog svega što su pretrpjeli tokom ratnih razaranja zbog činjenice da ih država nije uspjela zaštititi.

– Posebno nam je važno, osim prepoznavanja i uvođenja u pravo djece rođene iz čina silovanja i vraćanje dostojanstva njima i njihovim majkama, a kroz podršku u školovanju ove djece kao najvažnijih promotora istine o njihovim majkama cilj je da oni sami pričaju priču o zločinima koji su njihove majke preživjele i što je odredilo njihove sudbine, čime ovaj Zakon doprinosi borbi protiv predrasuda i stigmatizacije žrtava silovanja i djece rođene iz tog čina – kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Naveo je i da je ukidanjem cenzusa kod porodične naknade ispravljena nepravda prema roditeljima ubijene djece koji imaju primanja veća nego što cenzus dozvoljava.

– Svi roditelji koji su izgubili djecu jednako pate i njihovu patnju ne možemo i ne smijemo ocjenjivati po njihovom materijalnom statusu. To ovaj Zakon konačno ispravlja – stoji u saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Usvajanju Zakona na Domu naroda prethodila je žučna rasprava kao i na sjednici Zastupničkog doma, a vezano za amandmane koji se tiču prava logoraša u ovom Zakonu, koje Vlada FBiH nije prihvatila, ali je Zaključkom Zastupničkog doma naloženo Federalnom ministarstvu pravde da u narednih šest mjeseci pripremi tekst zakona koji će tretirati prava logoraša i žrtava ratne torture, navodi se.