Raspored radarskih kontrola za područje Srednjobosanskog kantona

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole,posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
Nestacionarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 05. 08. 2023. –

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Šehida
  12:00 do 14:00 sati Kalibunar
  16:30 do 18:30 sati Dolac na Lašvi
  20:00 do 21:30 sati Kanare

 • PS Kreševo
 • Najavljene radarske kontrole za 05. 08. 2023. –

  PS KREŠEVO

  09:00 do 11:30 sati Polje
  16:00 do 18:30 sati Resnik

 • PS Kiseljak
 • Najavljene radarske kontrole za 05. 08. 2023. –

  PS KISELJAK

  19;30 do 21:30 sati Han Ploča
  22:00 do 00:00 sati Duhri
  00:30 do 02:30 sati ulica Sarajevska cesta

 • PS Busovača
 • Najavljene radarske kontrole za 05. 08. 2023. –

  PS BUSOVAČA

  19:00 do 20:00 sati Gavrine kuće
  20:00 do 21:00 sati Oselište (kod starog Tamexa)
  22:00 do 23:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)
  23:30 do 01:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
  01:00 do 02:00 sati Kaćuni (lokana cesta prema Silosu)

 • PS Jajce
 • Najavljene radarske kontrole za 05. 08. 2023. –

  PS JAJCE

  16:30 do 18:00 sati R-413b Kuprešani
  18:15 do 19:45 sati R-413b Divičani
  20:15 do 21:45 sati R-413b Lupnica
  22:00 do 23:00 sati M-16 Zastinje

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 05. 08. 2023. –

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  00:30 do 02:00 sati ulica Vrbaska
  10:30 do 12:00 sati Dražev Dolac
  19:00 do 20:30 sati Vrse
  22:00 do 23:30 sati Duratbegović Dolac

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 05. 08. 2023. –

  PS DONJI VAKUF

  08:30 do 10:00 sati Torlakovac
  11:30 do 12:30 sati ulica Titova
  13:00 do 14:00 sati Komar
  18:00 do 19:00 sati Rujanci

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 05. 08. 2023. –

  PS BUGOJNO

  18:00 do 19:30 sati ulica Armije BiH
  20:00 do 21:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
  22:00 do 23:30 sati ulica Slobode
  00:00 do 01:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj (BC Bajrić)

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 05. 08. 2023. –

  PS FOJNICA

  08:00 do 10:00 sati Nadbare
  10:30 do 12:30 sati Ostružnica Polje
  12:40 do 14:40 sati Pločari Polje

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 05. 08. 2023. –

  PS VITEZ

  18:00 do 20:00 sati lokalna cesta PC 96 II, Krčevine
  20:00 do 22:00 sati M-5 Bila
  23:00 do 00:00 sati R-440 Bila
  00:00 do 01:00 sati M-5 Ahmići

 • PS Novi Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 05. 08. 2023. –

  PS NOVI TRAVNIK

  19:30 do 20:30 sati M-16.4 V.Dom
  21:00 do 22:30 sati M-16.4 Margetići
  23:00 do 00:30 sati M-16.4 Bučići