Raspored radarskih kontrola za područje Srednjobosanskog kantona

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole,posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
Nestacionarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 07. 2023. –

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Turbe
  11:00 do 13:00 sati Šešići
  16:30 do 18:30 sati Erika Brandisa
  20:00 do 21:30 sati Nova Bila

 • PS Kreševo
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 07. 2023. –

  PS KREŠEVO

  09:00 do 11:30 sati Resnik
  16:00 do 18:30 sati Volujak

 • PS Jajce
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 07. 2023. –

  PS JAJCE

  07:30 do 09:00 sati M-5 Vinac
  09:15 do 10:45 sati M-5 Bravnice
  11:15 do 12:45 sati M-5 Skela
  13:00 do 14:00 sati M-16 Zastinje

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 07. 2023. –

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  01:00 do 02:30 sati ulica Vrbaska
  07:00 do 08:30 sati ulica Vrbaska
  15:00 do 16:30 sati Humac
  19:00 do 20:30 sati Podtrlica

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 07. 2023. –

  PS DONJI VAKUF

  08:30 do 09:30 sati Oborci
  11:00 do 12:00 sati Nova Travnička
  18:30 do 19:30 sati Komar
  21:00 do 22:00 sati Torlakovac

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 07. 2023. –

  PS BUGOJNO

  13:00 do 14:30 sati ulica Armije BiH
  15:00 do 16:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
  17:00 do 18:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
  19:00 do 20:30 sati Bugono-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 07. 2023. –

  PS FOJNICA

  08:00 do 10:00 sati Nadbare
  10:30 do 12:30 sati Ostružnica Polje
  12:40 do 14:40 sati uica Bosanska

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 27. 07. 2023. –

  PS VITEZ

  07:00 do 09:00 sati ulica Stjepana Radića
  09:00 do 11:00 sati M5 Šantići
  12:00 do 13:00 sati Bila-cesta prema bolnici Nova Bila
  13:00 do 14:00 sati lokalna cesta PC 96II, Krčevine