Raspored radarskih kontrola za područje Srednjobosanskog kantona

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole,posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
Nestacionarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 07. 2023. –

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Ciglana
  12:00 do 14:00 sati Dolac na Lašvi
  16:30 do 18:30 sati Turbe
  20:00 do 21:30 sati Aleja Konzula

 • PS Kreševo
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 07. 2023. –

  PS KREŠEVO

  10:00 do 12:30 sati Alagići
  16:00 do 18:30 sati Resnik

 • PS Busovača
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 07. 2023. –

  PS BUSOVAČA

  19:00 do 20:00 sati Gavrine kuće
  20:00 do 21:00 sati Oselište (stari Tamex)
  22:00 do 23:30 sati ulica 1.mart/ožujak (naselje Luka)
  23:30 do 01:00 sati Polje (skretanje za Babijak)
  01:00 do 02:00 sati Kaonik (stari most)

 • PS Jajce
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 07. 2023. –

  PS JAJCE

  07:30 do 09:00 sati M-5 Vinac
  09:15 do 10:45 sati M-5 Bravnice
  11:15 do 12:45 sati M-16 Zastinje
  13:00 do 14:00 sati M-16 Lučina

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 07. 2023. –

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  07:00 do 08:30 sati ulica Vrbaska
  10:00 do 11:30 sati ulica Vrbaska
  15:00 do 16:30 sati Podtrlica
  19:00 do 20:30 sati Ploča

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 07. 2023. –

  PS DONJI VAKUF

  08:45 do 09:45 sati Oborci
  11:00 do 12:00 sati Nova Travnička
  16:30 do 17:30 sati Komar
  19:00 do 20:00 sati Torlakovac
  21:00 do 22:00 sati Prusac

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 07. 2023. –

  PS BUGOJNO

  18:00 do 19:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
  20:00 do 21:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavlast
  22:00 do 23:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
  00:00 do 01:30 sati ulica Slobode (GUMA)

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 07. 2023. –

  PS FOJNICA

  08:00 do 10:00 sati Prokoški put
  10:30 do 12:30 sati Ostružnica Polje
  12:40 do 14:40 sati Nadbare

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 07. 2023. –

  PS VITEZ

  15:00 do 17:00 sati M-5 Ahmići
  17:00 do 19:00 sati lokalna cesta PC 96 II, Krčevine
  20:00 do 21:00 sati ulica Stjepana Radića
  21:00 do 22:00 sati M-5 Bila

 • PS Novi Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 07. 2023. –

  PS NOVI TRAVNIK

  07:30 do 08:30 sati M-16.4 Rankovići
  09:00 do 10:30 sati M-16.4 Vodovod
  11:30 do 12:30 sati M-16.4 V.Dom
  13:30 do 14:30 sati ulica Stjepana Tomaševića