Prema obavještenjima o promjeni cijena i marža koje su benzinske pumpe dostavile Federalnom ministarstvu trgovine u razdoblju od 14. do 17. jula, primljene su 73 obavijesti o promjeni cijena i marži te se iste odnose na 52 promjene cijene dizela, te 21 promjenu cijene premium bezolovnog benzina 95.

Na svim navedenim OPC obrascima cijene su više za 0,05 maraka po litru goriva.

Iz Federalnog ministarstva trgovine napominju da je Vlada Federacije BiH na njihov prijedlog donijela odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marže za naftne derivate.

Navedenom odlukom oni koji obavljaju trgovinu na veliko naftnim derivatima propisana je maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,06 maraka po litru derivata, a oni koji obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana je maksimalna visina marže u apsolutnom iznosu od 0,25 maraka po litru derivata. Ova odluka je na snazi ​​i primjenjuje se od 3. aprila 2021. godine.

Još smo podsjetili da su sve informacije o cijenama naftnih derivata dostupne putem mobilne aplikacije Federalnog ministarstva trgovine FMT FBIH oil info, u kojoj su cijene poredane od najnižih do najviših.

– Korištenjem navedenih aplikacija potrošači imaju jednostavan pristup pregledu važećih cijena, kao i pregledu najnižih cijena na benzinskim crpkama. Navedeno omogućuje građanima da u svrhu zaštite njihovih ekonomskih interesa, kupnju obave po nižim cijenama i svoje potrošačko povjerenstvo poklone distributerima goriva koji su u njihovoj poslovnoj politici integrirali socijalno odgovorno ponašanje – zaključili su iz Federalnog ministarstva trgovine.