Saglasnost za vjetroparkove”Debelo Brdo” i “Turska Mala” na Kupresu

Na  prijedlog Ministarstva gospodarstva, Livanjskog kantona usvojila je Odluku o davanju saglasnosti na predloženi tekst Ugovora o koncesiji za izgradnju vjetroparka – ”VE Debelo Brdo” i ”Turska Mala”, koji se nalazi na području općine Kupres.

Ugovor se zaključuje između Vlade kantona kao Koncesora i privednog društva Koncig iz Posušja kao Koncesionara na period od trideset (30) godina, isključivo i jedino u svrhu obavljanja elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa, distribucije i trgovine električne energije za elektroenergetski objekt – vjetroelektrana.

Instalirana snaga vjetroparka iznosit će 54,6 MW a utvrđena je i  jednokratna koncesijska naknada u novčanom iznosu od 24.044,41 KM kao i godišnja (tekuća) koncesijska naknada koja će se obračunati u iznosu od jedan cijelih pet posto (1,5%) od ukupnog bruto prihoda ostvarenog proizvodnjom električne energije.