– Mi smo obavijestili nadležne institucije o dokumentaciji koju smo prikupili, a po službenoj dužnosti nadležne institucije su pokrenule krivičnu prijavu na osnovu koje je Tužilaštvo formiralo predmet. Postupci Tužilaštva nemaju nikave poveznice sa postupanjem Senata UNSA i mene kao rektora. Oni rade svoj posao po pitanju krivične odgovnornosti, a Univerzitet po pitanju akademske i naučne odgovornosti gospođe Sebije Izetbegović – kazao je Škrijelj.

Naglasio je kako sve odluke koje je donio Senat ostaju na snazi dok Sud ne donese drugačije odluke.

– To je odluka o poništenju magisterija, odnosno brisanje iz matične knjige magistara, odluka o stavljanju van snage odluke o izboru u zvanje redovne profesorice u 2014. i odluka o brisanju iz matične knjige doktoranata s tim da tu odluku nismo proveli jer je u međuvremenu na zahtjev Izetbegović i njenog advokatskog tima Općinski sud donio prvo privremenu mjeru osguranja, a onda mjeru osiguranja koja je na snazi do donošenja sljedeće sudske odluke – kazao je.

Dodao je i da je Izetbegović brisana iz registra magistara na osnovu odluke Senata UNSA-e jer nije uspjela dokazati da je položila predmete upisane u indeks.

– Nije dostavljeno ni uvjerenje iz Zagreba o položenim i priznatim ispitima. Nije dostavljena diploma magistra, koju ne posjeduje. Zbog toga je brisana iz registra magistara, a to je preduvjet za upis u registar doktora nauka i akademska zvanja – rekao je Škrijelj.

Osvrnuo se i na advokatski tim Sebije Izetbegović koje je javno pozvao da prestanu sa pritiscima i prijetnjama njemu.

– Želi se osveta, odluke je donio Senat Univerziteta, a ne sam Škrijelj – poručio je. 

Novinarska pitanja odnosila su se i na provjeru diplome Elmedina Konakovića, ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednika Naroda i pravde. 

U javnosti se već godinama spekulira o tome da li je Konakovićeva diploma sa Fakulteta za sport i tjelesni odgoj UNSA valjana. Tako je javnost upoznata s tim da, navodno, postoje određene nepravilnosti i nelogičnosti u Konakovićevom dosjeu na Fakultetu. 

– U tom konkretnom slučaju je sve provjereno i nalazi se u sistemu UNSA – rekao je Škrijelj, obrazlažući i to da je provjera diplome Sebije Izetbegović inicirana od politike, ali da UNSA nije bio pod utjecajem politike u svom radu.

“Politički neistomišljenici inicirali su provjeru”, precizirao je Škrijelj, “i diplome Sebije Izetbegović i Elmedina Konakovića”. Škrijelj tvrdi da su se UNSA i on našli “između dvije vatre”. 

Rektor je ustvrdio da su ova dva slučaja ravnopravno tretirana. 

Tamo su se kod te generacije (Konakovićeve), objašnjavao je Škrijelj, spominjali neki detalji, polaganje neke razlike predmeta, ali u pitanju je njih 240 ljudi o čemu su odluke donosili organi Fakulteta, među tih 240 ljudi je i Elmedin Konaković.

– To je trebalo da se isproblematizira protiv jednog čovjeka, a Fakultet je stajao na stanovištu da on tu nije bio iznimka, već da je to bilo na takav način riješeno za tu generaciju – rekao je Škrijelj, ne objašnjavajući šta je “to” što je “na takav način riješeno”. 

U videu ispod možete pogledati cijelo Škrijeljevo izlaganje.