Smijenjena kompletna uprava Elektroprivrede BiH kao i njen direktor

Vlada FBiH smijenila je kompletnu upravu Elektroprivrede BiH na čelu sa Admirom Andelijom kojeg je postavila stranka DF na ovo mjesto 2020-te godine.

Vlada je ovu tačku stavila na dnevni red i kao odgovor na zahtjev rudara koji su premijeru Nerminu Nikšiću jutros uputili zahtjev za smjenom uprave EP BiH koja se oglušila o njihove zahtjeve za prekid štrajka što podrazumjeva isplatu plaće i toplog obroka odnosno poštivanje kolektivnog ugovora koji je nedavno potpisan.

Kao vršilac dužnosti direktora imenovan je Sanel Buljubašić. Podsjećamo, ranije je Elektroprivreda BiH dala saglasnost za smjenu direktora Admira Andelije.

Situacija je kulminirala nakon što rudari RMU “Zenica” nisu dobili plaću za juni i topli obrok za maj. Oni su dva dana proveli u jami Raspotočje, a nakon toga je Vlada FBiH tražila od “Elektroprivrede” isplatu sredstava, što su oni odbili.

To je ono šta su rudari i tražili

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH uputio je Vladi Federacije BiH zahtjev za hitnu smjenu Uprave JP „Elektroprivreda BiH“.

– Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH smatra da nema potrebe da Vam dodatno obrazlaže ozbiljnost i težinu stanja u svim rudnicima uglja u sastavu Koncerna JP „Elektrtoprivreda BiH“ radi aktuelnog stanja u RMU „Zenica“ u Zenici koje je proizvedeno od strane Uprave JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. – Sarajevo.

Imali ste i sami priliku da se kroz neozbiljan i neodgovoran pristup Uprave JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. – Sarajevo prema Vašoj urgenciji od 27.07.2023. godine broj 01-13-3-10/23 uvjerite da Uprava JP Elektroprivreda BiH“ d.d. – Sarajevo nema namjeru izvršiti deblokadu svih procesa koji su u potpunoj blokadi u RMU „Zenica“ u Zenici te na taj način po određenim pitanjima stabilizovati stanje u svim drugim rudnicima uglja u sastavu Koncerna.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH uz više hiljada radnika članova Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH zahtijeva od Vlade Federacije BiH da pod hitno izvrši smjenu Uprave JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. – Sarajevo, kako bi se izbjegle ogromne štete koje se mogu proizvesti u navedenih par dana u svim rudnicima u sastavu Koncerna.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH smatra da hitna smjena Uprave JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. – Sarajevo može proizvesti puno manju štetu od svega što aktuelno rukovodstvo JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. – Sarajevo može proizvesti u narednim danima u rudnicima uglja u sastavu Koncerna – navodi se u zahtjevu upućenom Vladi FBiH.