Stručnjaci iz BiH konačno započinju priču o nuklearkama u susjedstvu

Nakon dugo vremena šutnje o nuklearnim centralama u susjedstvu, benefitima te proizvodnje, opasnostima u slučaju havarije i odlaganju otpada elektroenergetičari Bosne i Hercegovine će raspravu o ovim pitanjima otvoriti na predstojećem savjetovanju Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE planirano za jesen ove godine u Neumu.

Među 150 stručnih referata pripremljenih za ovaj skup nalaze se i dva u kojima se fokus stavlja na nuklearnu energiju. Referati autora iz Slovenije i Srbije “Perspektive i izazovi nuklearne energetike u Evropi kao izvor čiste energije” i “Neophodne analize za procjenu ugroženosti zemlje od akcidenata na nuklearnoj elektrani” bit će prezentirani na Studijskom komitetu Sistem i okolina i sasvim je sigurno da će pobuditi interesovanje ne samo elektroenergetičara nego i ekologa i zaštitara prirode.

Aktuelnost te rasprave proizilazi i iz činjenice da je nedavno na savjetovanju CIGRE Slovenije bilo riječi o izgradnji nove nuklearne centrale u toj zemlji što je zamjena za gašenje tamošnje Termoelektrane Šoštanj evidentirane kao zagađivač zraka.

U trenutku kada BiH s mukom rješava problem odlaganja otpada iz Krško u blizini granice Hrvatske i BiH ovo je prilika da se problem gradnje i rada nuklearnih centrala posmatra u širem kontekstu ne samo u režiji nevladinih organizacija, posebno ekoloških, već mnogo više stručnih i naučnih institucija.

Dr. Zijad Bajramović kaže za Faktor da će o ovim problemima raspravljati Nacionalni komitet BiH, da država treba da djeluje, prije svih, Vijeće ministara BiH i nadležno ministarstvo kada su u pitanju problemi sa Hrvatskom oko odlaganja otpada iz NE Krško i u drugim slučajevima, a struka samo može iznijeti svoje mišljenje o tom problemu.

– Slovenija i Hrvatska imaju jednu zajedničku nuklearnu elektranu koja završava sa radom 2033. godine. Zbog toga ove dvije države planiraju da izgrade novu nuklearnu elektranu od hiljadu megavata na istoj lokaciji na kojoj se nalazi NE Krško. Njima će trebati oko deset godina da izgrade ovu elektranu. U slučaju njene izgradnje i eventualne havarije to bi moglo direktno ugroziti i Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga struka mora dati svoje mišljenje, a na državi je da to provede, jer to je njihov posao – kaže Bajramović, član CIGRE.