Tužilaštvo KS donijelo naredbu o neprovođenju istrage o indeksu Sebije Izetbegović

Tužilaštvo Kantona Sarajevo donijelo je naredbu o neprovođenju istrage u predmetu koji je formiran na osnovu informacije Univerziteta u Sarajevu, a koju je dostavio Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS te anonimna prijava, u vezi s vjerodostojnošću javnih isprava Sebije Izetbegović s postdiplomskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, jer je iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo.

Naime, tužilački tim je, poduzimajući više radnji dokazivanja, između ostalog, privremeno oduzeo originalni primjerak indeksa Sebije Izetbegović s Medicinskog fakulteta u Zagrebu, potom, putem međunarodne pravne pomoći, uputio više zamolnica nadležnom organu Repubike Hrtavstke, te zajedno sa timom vještaka grafološke struke i uz prisustvo sudije za istrage Županijskog suda u Zagrebu, izuzeo svu relevantnu dokumentaciju sa istog fakulteta.

Nakon izvršenog timskog grafološkog vještačenja, utvrđeno je da je obrazac indeksa Sebije Izetbegović autentičan i da su svi potpisi u indeksu autentični, odnosno potpisani od profesora s Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Dakle, svi navodi iz prijave su provjereni i budući da je informacija Univerziteta u Sarajevu upućivala na postojanje krivičnog djela krivotvorenje isprave, Tužilaštvo KS je zaključilo da u navedenom predmetu nema elemenata krivičnih djela krivotvorenje isprave, prevare, niti bilo kojeg drugog krivičnog djela propisanog Krivičnim zakonom Federacije BiH.