U Audi Staše Košarca za 4 godine uložili 90.851 KM, duplo više od cijene vozila?!

Riječ je o Audiju iz 2015. godine koji danas košta između 40.000 i 50.000 KM. Revizori ističu da se lani kršio i zakon

Da ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac (SNSD) u proteklom mandatu na ovoj funkciji, dakle od 2019. do 2023., najblaže rečeno, nije domaćinski upravljao ovim ministarstvom svjedoče najnoviji nalazi državnih revizora.

Naime, u izvještaju za 2022. godinu ponovo su naveli kako je potrebno preispitati značajno ulaganje u održavanje službenih vozila u Kabinetu ministra.

Tvrdnje revizora

-Analizom predmetnih izdataka za usluge održavanja službenog vozila Audi A6 (2015. godište) u razdoblju 2018.-2021. godina konstatirano je da je realizirano 80.095 KM, s tim da je u 2021. godini 12.000 KM naplaćeno od osiguravajuće kuće po osnovu štete. U 2022. godini realizacija za ove namjene iznosi 10.756 KM – istaknuli su revizori.

Ako se uzme u obzir da, primjerice, polovni Audi A6 iz 2015. godine danas košta između 40.0000 i 50.000 KM onda se može zaključiti da je u njega do danas uloženo duplo više od stvarne tržišne cijene.

Nadalje, ističu revizori, evidentan je i značajan rast troškova održavanja službenog vozila Passat (2015 godište), koji su 2022. godini iznosili 25.111 KM.

-Servis vozila je vršen kod ovlaštenog servisera. Uvidom u zaključeni ugovor sa serviserom konstatirali smo da je ugovorena garancija za dobro izvršenje posla. Utvrdđeno je da su na ovom službenom vozilu vršene popravke istih ili sličnih kvarova više puta, u kraćem vremenskom razdoblju, a da kvarovi nisu u potpunosti otklojeni. Navedeno ukazuju da Ministarstvo nije upućivalo reklamacije na izvršene usluge u smislu pozivanja na ugovorenu garanciju, već su fakturirane usluge redovno plaćane. Opravke službenih vozila vršene u Mostaru kod izabranog dobavljača iako je sjedište institucije u Sarajevu – navode revizori.

Niz anomalija i kršenja zakona
Ovakvo postupanje, kako naglašavaju, direktno utječe na nastajanje drugih troškova (troškovi dnevnica, troškovi uporabe vozila). Uzimajući u obzir sve prethodno navedeno, zaključuju, Ministarstvo i dalje nije vodilo računa o ekonomskoj isplativosti kod popravaka navedenih službenih vozila što ima za posljedicu neracionalno upravljanje izdacima za održavanje službenih vozila.

No ustanovili su i niz drugih anomalija pa i kršenja zakona. Tako, primjerice, kolski nalozi nisu popunjavani u skladu Pravilnikom Vijeća ministara BiH o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH.

Prekoračivani su limiti za usluge interne reprezentacije za ministra, bez navođenja posebnog obrazloženja prekoračenja. Naime, mjesečni limit za usluge interne reprezentacije ministra iznosi 600 KM odnosno 7.200 KM na godišnjoj razini. Predmetni izdaci su na godišnjoj razini realizirani u iznosu od 11.522 KM. Za prekoračeni iznos nije dano obrazloženje.

Dodatno, kako je konstatovano, Ministarstvo nije dosljedno primjenjivalo odredbe Zakona o državnoj službi u institucijama BiH koje se odnose na probni rad, ocjenjivanje probnog rada i potvrđivanje državnih službenika. Također, odobrilo je produženje radnog angažmana jednom državnom službeniku za period od dva mjeseca od dana stjecanja uvjeta za penziju (zakonski uvjet za umirovljenje bio je ispunjen 20.11.2022.godien), a što je u suprotnosti sa Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH.