Veliko povećanje: Sarajevo će za jednu destinaciju imati 11 letova sedmično

Jazeera je od 12.6. povećala broj letova na 4 sedmično iz Kuvajta za Sarajevo.

Potom je u VII mjesecu povećala na 5 letova sedmično da bi od 22.7. broj letova povećala na svakodnevne.

Kompanija će ovako operirati do 9.9. nakon čega smanjuje na dva leta sedmično (četvrtak i subota), a do 30.9. nakon čega prekida sa operacijama. Svi letovi su sa Airbusom A320.

I Kuwait Airways je na istoj liniji od 11.6. povećao broj letova na 4 sedmično (utorak, četvrtak, subota i nedjelja), sa A320.

Ovo znači da Sarajevo u top sezoni ima 11 sedmičnih letova za Kuvajt, izvijestio je Zamaaero.