Vlast i opozicija u istom košu: Radnika i poslodavca niko ne gleda

Stručnjaci su zabrinuti zbog nezainteresovanosti parlamentaraca u Federaciji BiH za smanjenje nameta firmama i stvaranje preduvjeta za povećanje plaća. Bez obzira na političke razlike, problem leži u ukupnoj fiskalnoj politici, koja je dovela do ozbiljnih problema u ovom području. Profesor Izudin Kešetović ukazuje na ključne izazove u oblasti javnih prihoda, doprinosa i poreza, te raspodjele novca, navodeći da postojeći sistem pogoduje fiskalnoj nedisciplini.

Fiskalna suverenost Federacije BiH suočava se s ozbiljnim poteškoćama, a ključni problemi leže u nedostatku revizije i nadzora nad trošenjem javnog novca. Stručnjaci porede ovu situaciju s isključenjem videonadzora u institucijama koje zahtijevaju visok nivo sigurnosti, što može dovesti do nepredvidivih posljedica.

Sve priče o reformama gube smisao jer se polazna osnova za njihovo sprovođenje ne koristi kako treba, a izgubljeno vrijeme nije moguće nadoknaditi. Parlament Federacije BiH pokazuje nedostatak kapaciteta za rješavanje fiskalnih problema, dok opozicija nije pokazala dovoljno interesa za mijenjanje postojećeg stanja. Stoga, najnovije povlačenje rebalansa Budžeta i promjene u sistemu oporezivanja dolaze kao logičan slijed događaja.

Ključno pitanje o raspodjeli javnih prihoda ostaje neotkriveno, jer se pretvorilo u politički populizam, umjesto da se fokusira na sistemsko pitanje izgradnje fiskalnog federalizma. Situacija je svedena na izreku “Mnogo meljave, a malo brašna”, što ukazuje na ozbiljan nedostatak rezultata u oblasti fiskalne politike u Federaciji BiH.