VSTV-ova komisija suspendovala zamjenika glavnog tužioca u Bihaću: Adnan Tulić osumnjičen za obmanu prilikom dobijanja kredita

Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća suspendirala je Adnana Tulića, zamjenika glavnog tužica Tužilaštva Unsko-sansko kantona, saznaje Istraga.

Tulić je suspendovan nakon što je protiv njega Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona otvorilo istragu zbog sumnje da je počinio krivično djelo obmana prilikom dobijanja kredita (član 268 KZ BiH). Nešto ranije, po naredbi Kantonalnog suda u Bihaću pretreseno je nekoliko objekata u Krajini gdje je izuzeta dokumentacija koja bi mogla dokazati Tulićevu krivičnu odgovornost. Evo o čemu se radi.

Javna ustanova  “Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija” je 2022. godine raspisao javni poziv za dodjelu kredita pripadnika boračkih i socijalno ugroženih populacija. Jedan od eliminatornih uslova je bilo to da osoba koja aplicira za ova sredstva u trenutku apliciranja nema riješeno stambeno pitanje. Tužilac Adnan Tulić je aplicirao za kredit kao dijete šehida i odobreno mu je 100 hiljada maraka, sa kamatom od dva posto, s rokom otplate od 20 godina. U dokumentaciji je naveo da on i njegova supruga nemaju uknjižen stan na sebi i priložio je potvrdu iz ZK ureda Općinskog suda u Bihaću da nema nekretnina.

“Prema stanju zk knjiga i abecednih imenika Adnan Tulić nema nekretnina upisanih na svom imenu i u svome vlasništvu na području Općinskog suda Bihać osim onih upisanih u zk ulošku broj 676 i 1508 katastarske općine Ripač te zk ulošku broj 568 općine Lohovo”, navedeno je u potvrdi.

Dakle, Tulić je, formalno, na sebi imao samo zemljište i vikendicu na Uni u blizini Bihaća. No, njegova izjava dostavljena Fondu potvrđuje da on i supruga posjeduju stan koji nije uknjižen.

Tulićeva izjava kojom potvrđuje da posjeduje stan koji ne može uknjižiti

“Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da sa suprugom … živim u ulici .. u zgradi K-4 stan broj 2. Međutim, navodim da zgrada nije uknjižena ni etažirana”, naveo je Tulić.

Tužilac je, dakle, suštinski posjedovao stan, ali formalno taj stan nije bio uknjižen na njega. Stoga je zatražio borački kredit za “rješavanje stambenog pitanja”.

Da i sam tužilac Tulić smarta da posjeduje stan, pokazuje njegov imovinski karton za 2021. godine koji je dostavio VSTV-u.

Osim toga, Tulić je do 2020. godine posjedovao (čak i uknjižen) stan od 75 kvadrata u naselju bihaćkom naselju Ozimice.

ZK izvadak – ovaj stan Tulić je prodao prije dobijanja “boračkog kredita”

Ova stan je, međutim, tužilac Tulić prodao u junu 2020. godine.

Nakon prodaje stana u Ozimicima, Tulić kupuje drugi stan u zgradi koja nije etažirana i u kojoj formalno nije mogao uknjižiti kupljeni stan. Iako je i sam priznao da posjeduje stan, Tulić koristi to što njegov stan nije uknjižen pa traži i dobija povoljni borački kredit sa kamatnom stopom od 2 posto na dvadeset godina.

U Kantonalnom fondu za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija ne vide ništa sporno u tome.

“Tulić je dostavio svu dokumentaciju javnom oglasu u kojoj je bilo vidljivo da u gruntu i u posjedu u tom momentu nema ništa. Imajući u vidu da se radi o šehidskoj familiji i da je nama bilo u interesu da plasiramo sredstva jer imamo dugoročnu maržu od dva posto. On je dobio 100 hiljada na 20 godina sa 2 posto kamate. Njegov stan je pod hipotekom. Sve je osigurano”, kazao je za Istraga.ba vd direktora Fonda Almir Tutić.