Zbog čega su “pali” Memić i Skaka: “Skaka navodno novac iz budžeta usmjerio za izgradnju rasvjete naselju gdje se nalazi i njegova vikendica, dok je Memić nezakonito omogućio izgradnju parkinga kod Seje Brajlovića…”

Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake za više krivičnih djela u predmetu visoke korupcije, potvrđeno je 25. jula.

Pored Skake, optužnica je potvrđena protiv Amele Kolovrat, Džanele Kacila, Farisa Foče i Hasana Mrkonje.

Skaka je optužen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, nesavjestan rad u službi, krivotvorenje službene isprave, davanje dara i drugih oblika koristi, te povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina, a Kolovrat zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, nesavjestan rad u službi i krivotvorenje službene isprave, dok se Kacila, Fočo i Mrkonja terete za obmanu pri dobivanju kredita ili drugih pogodnosti.

Bivši gradonačelnik Sarajeva se tereti da je tokom 2017. godine nezakonito zaposlio četiri savjetnika koji su se prvobitno zaposlili u Općinu Trnovo, da bi ih nakon 24 sata imenovao za svoje savjetnike.

“Skaka je optužen i za nezakonito trošenje novca iz budžeta Grada”, stoji u saopštenju Tužilaštva.

Kako se navodi, Skaka je grant sredstva davao njemu bliskim nevladinim organizacijama u kojima su bili angažirani članovi njegove porodice. On je uz pomoć optužene Kolovrat, bivše pomoćnice za finansije i budžet Grada, dodjeljivao novac iz budžeta nevladinim organizacijama, odnosno njihovim predsjednicima – Kacili, Foči i Mrkonji.

Optuženi predsjednici nevladinih organizacija su nezakonito pravdali utrošeni novac i to u iznosu od 48.000 KM. U dijelu optužnice koja se odnosi na povredu izbornog integriteta, Skaka se tereti i da je obećavao razne pogodnosti, između ostalog i novac vijećnicima, uoči izbora predsjedavajućeg Gradskog vijeća i gradonačelnika, da glasaju po njegovim uputama, a sve kako Bogić Bogićević ne bi mogao biti izabran za gradonačelnika, odnosno kako bi se optuženi Skaka mogao kandidirati i biti izabran za drugi mandat na toj poziciji.

Optužen je i za krivotvorenje finansijskih izvještaja u kojima nije prikazivao donacije koje je Grad dobio. Također, novac iz budžeta koji je bio predviđen za povratničku populaciju, usmjerio je za izgradnju rasvjete u vikend naselju Rajski Do u općini Trnovo, gdje se nalazi i njegova vikendica. Tereti se i za zloupotrebe javnih nabavki vezanih za dovođenje projekta bolida Formule E.

“Novac iz budžeta koji je bio predviđen za povratničku populaciju, usmjerio je za izgradnju rasvjete u vikend naselju Rajski Do u općini Trnovo gdje se nalazi i njegova vikendica. Tereti se i za zloupotrebe javnih nabavki vezanih za dovođenje projekta bolida Formule E. Optuženi Skaka je počinjenjem navedenih krivičnih djela pričinio štetu budžetu Grada Sarajevo u ukupnom iznosu od 116.000 KM”, saopštilo je Tužilaštvo KS.

Tužilaštvo je predložilo saslušanje 81 svjedoka, osam vještaka elektroenergetske, građevinske i ekonomske struke, vještaka iz oblasti kriminalistike, te izvođenje više od 600 materijalnih dokaza.

Potvrđena optužnica i protiv Senaida Memića

Prije nekoliko dana Tužilaštvo Kantona Sarajevo podiglo je, a Kantonalni sud potvrdio optužnicu protiv bivšeg načelnika Općine Ilidža Senaida Memića, Ljiljane Eterović, stručne savjetnice za pravne poslove u Službi za prostorno uređenje, Adnana Ćenanovića, Azre Mulaosmanović, stručnih saradnika za poslove urbanizma te građevinskih općinskih inspektora Amira Arnautovića i Sanje Čizmedžić.

Svih šestero optuženih terete se za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Optuženi Senaid Memić tereti se da je sa ostalim optuženima, inače, uposlenicima Općine Ilidža, od 2015. do 2017. godine, nakon što je investitoru stambeno-poslovnog objekta ‘Panamera’ prvobitno izdao urbanističku saglasnost za gradnju objekta koji uključuje prizemlje i četiri sprata u skladu sa planskim dokumentima, na zahtjev investitora, u martu 2015. omogućio gradnju sedam spratova, iako je prema Regulacionom planu i postojećim zakonima dopuštena gradnja do četiri sprata.

Na taj način optuženi Senaid Memić, pribavio je imovinsku korist investitoru ‘Panamera’ u iznosu od 9.944.000 KM ali i nezakonitu korist u vidu nesmetane izgradnje dodatnog stambenog prostora predviđenog za prodaju. Optuženi Ljiljana Eterović, Adnan Ćenanović i Azra Mulaosmanović su u svojstvu službenika Službe za prostorno uređenje postupali po uputama optuženog Memića te sačinjavali nezakonite dozvole koje je on u konačnici potpisivao, dok su građevinski inspektori Amir Arnautović i Sanja Čizmedžić propustili izvršiti kontrolu građevinskih i urbanističkih Rješenja koja su morala biti oglašena ništavnim.

Isti modus operandi optuženi su primjenili i kod zahtjeva investitora ‘Malak Group’. Naime, optuženi Memić je omogućio nezakonitu izgradnju hotela sa sedam spratova iako je Regulacionim planom dozvoljena gradnja do četiri sprata. Na taj način investitoru ‘Malak Group’ pribavljena je nezakonita korist u iznosu od 14.097.472 KM te korist izgradnje dodatnog poslovnog prostora. Istovremeno, optuženi se terete da su vlasniku ugostiteljske radnje Bistro ‘Brajlović’ na Ilidži, omogućili nezakonitu izgradnju i korištenje parking prostora u pojasu rijeke Željeznice neposredno uz ugostiteljski objekat, i to mimo propisa zaštite od štetnog djelovanja voda.

Postupajući tužioci su u optužnici predložili oduzimanje imovinske koristi od pravnog lica ‘Panamera’ i to iznos od 9.944.000 KM i od pravnog lica ‘Malak Group’ Sarajevo 14.097.472 KM. Određena je privremena mjera zabrane otuđenja i opterećenja dijela nekretnina u stambeno-poslovnom objektu ‘Panamera’ te kompletnog hotela ‘Malak Group’. Optuženom Senaidu Memiću predložena je zabrana obavljanja poslova odgovorne osobe u državnoj službi, javnim preduzećima ili bilo kojem drugom pravnom licu u trajanju od 10 godina od pravosnažnosti presude.

Za glavni pretres predloženo je saslušanje 38 svjedoka, vještaka arhitektonske struke te izvođenje više od 400 materijalnih dokaza. Podizanju optužnice protiv navedenih osoba prethodila je kompleksna istraga Tužilaštva Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova KS.